Головна

Контрольна робота №6

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  I. Самостійна практична робота
  3.  II. Робота з вікнами, файлами і папками.
  4.  II. Самостійна робота.
  5.  II. Самостійна робота.
  6.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  7.  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

7.6.1. Електрон в атомі водню знаходиться на третьому енергетичному рівні. Визначити його кінетичну, потенційну і повну енергії.

7.6.2. Обчислити довжину хвилі де Бройля для електрона, що володіє кінетичної енергією 13,6 еВ (рівній енергії іонізації атома водню). Порівняти отриману довжину хвилі з діаметром атома водню, який прийняти рівним подвоєному значенню Борівського радіуса. Чи потрібно враховувати хвильові властивості електрона при вивченні його руху в атомі водню?

7.6.3. Час життя збудженого ядра порядку 1 нс, Довжина хвилі випромінювання дорівнює 0,1 нм. З якою найбільшою точністю може бути визначена енергія кванта випромінювання?

7.6.4. Лічильник альфа-частинок, встановлений поблизу радіоактивного ізотопу, при першому вимірі зареєстрував 1000 частинок в хвилину, а через 4 години - тільки 400 частинок в хвилину. Визначити період напіврозпаду цього ізотопу.

7.6.5. Обчислити енергію зв'язку ядер атомів дейтерію  і тритію .

ВАРІАНТ 8 Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота №6

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |  Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота №6 |  Контрольна робота № 6. |  Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота № 6. |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати