Головна

Контрольна робота №6

  1.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  2.  I. Самостійна практична робота
  3.  II. Робота з вікнами, файлами і папками.
  4.  II. Самостійна робота.
  5.  II. Самостійна робота.
  6.  IX. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  7.  XI. НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

0.6.1. Збудженому атом водню поглинає квант випромінювання з довжиною хвилі 1,028 · 10-7 М. Обчислити, користуючись теорією Бора, радіус електронної орбіти збудженого атома водню.

0.6.2. Обчислити довжину хвилі де Бройля для електрона, що володіє кінетичної енергією 13,6 еВ (рівній енергії іонізації атома водню). Порівняти отриману довжину хвилі з діаметром атома водню, який прийняти рівним подвоєному значенню Борівського радіуса. Чи потрібно враховувати хвильові властивості електрона при вивченні його руху в атомі водню?

0.6.3. Обчислити невизначеність при вимірюванні швидкості платформи масою 2000 кг, якщо становище її центру мас визначається з точністю до 2 · 10-3 м. Яка в цьому випадку буде невизначеність для імпульсу?

0.6.4. Оцінити за допомогою співвідношення невизначеностей мінімальну кінетичну енергію електрона, що рухається всередині сферичної області діаметром 0,1 нм.

0.6.5. Обчислити енергію ядерної реакції  . Звільняється або поглинається ця енергія?

ВАРІАНТ 1



 Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота № 6.

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |  Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота № 6. |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 5 |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота № 6 |  Контрольна робота №6 |  Контрольна робота №6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати