Головна

Порядок і умови надання субсидій учасникам Програми

  1.  I. Ознайомлення з можливостями програми Access 2000 по створенню запитів за допомогою мови SQL
  2.  II з'їзд РСДРП. Прийняття програми і статуту. Виникнення більшовизму.
  3.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  4.  II. Типи відносин між учасниками ситуації.
  5.  II. Формування та затвердження відомчої цільової програми
  6.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  7.  II. ЕКОНОМІЯ НА УМОВАХ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК РАБОЧЕГО. Нехтування найнеобхіднішими ВИТРАТАМИ

10.1 Субсидії надаються молодим сім'ям в рамках Програми. У цьому випадку, між ВАТ «ММК» і учасником Програми укладається договір на надання субсидії, предметом якого є взаємовідносини сторін по видачі і використання коштів.

10.2 Субсидії молодим сім'ям виділяються на етапі укладення договору пайової участі в будівництві житла або договору купівлі-продажу квартири з Жіф «Ключ», як правило, за два-три місяці до завершення будівництва житла.

10.3 Надання субсидій молодим сім'ям здійснюється згідно з протоколом Комісії, затвердженого директором по кадрам ВАТ «ММК».

10.4 Субсидії учасникам програми надаються в безготівковому порядку шляхом зарахування грошових сум на розрахунковий рахунок Жіф «Ключ» в рахунок платежів учасника Програми за договором пайової участі в будівництві житла або договору купівлі-продажу за квартиру. Субсидія вважається наданою учаснику Програми з моменту зарахування грошових сум на розрахунковий рахунок Жіф «Ключ». Переклад субсидій проводиться на підставі договору між ВАТ «ММК» і Жіф «Ключ».

10.5 Право брати участь в Програмі з отриманням субсидії молодим сім'ям надається тільки один раз.

10.6 Субсидії підлягають поверненню:

10.6.1 У випадку, якщо з працівником, протягом 5 років з моменту придбання житла з використанням субсидії, розірвано трудовий договір з таких підстав:

· Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням) (пункт 3 статті 77 Трудового кодексу РФ);

· Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (стаття 81 Трудового кодексу РФ), за винятком скорочення чисельності або штату працівників організації (пункт 2 статті 81 Трудового кодексу РФ);

· Відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації (пункт 6 статті 77 Трудового кодексу РФ);

· Відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною певних сторонами умов трудового договору (пункт 7 статті 77 Трудового кодексу РФ);

· Відмова працівника від переведення на іншу роботу, необхідного йому відповідно до медичного висновку, виданими в порядку, встановленому федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, або відсутність у роботодавця відповідної роботи (пункт 8 статті 77 Трудового кодексу РФ);

· Засудження працівника до покарання, яке виключає продовження колишньої роботи, відповідно до вироку суду, що набрав законної сили (пункт 4 статті 83 Трудового кодексу РФ);

· Порушення встановлених Трудовим кодексом або іншими федеральними законами правил укладення трудового договору, якщо це порушення виключає можливість продовження роботи (стаття 84 Трудового кодексу РФ).

10.6.2 У разі вчинення працівником винних дій, перелічених у пунктах 5.2.1 - 5.2.3, протягом 5 років з моменту придбання житла з використанням субсидії.

10.6.3 У разі розірвання працівником договору пайової участі в будівництві житла або договору купівлі-продажу квартири з Жіф «Ключ».

10.7 При відмові працівника повернути субсидію у випадках, передбачених пунктом 10.7, ВАТ «ММК» вживає необхідних заходів щодо стягнення цих сум відповідно до чинного законодавства РФ.

10.8 Субсидії не підлягають поверненню, якщо з працівником протягом п'яти років, з моменту придбання житла з використанням субсидії, розірвано трудовий договір з таких підстав:

· Угода сторін (стаття 78 Трудового кодексу РФ);

· За обставинами, не залежних від волі сторін:

- Заклик працівника на військову службу або направлення його на її заміняє альтернативну цивільну службу;

- Відновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням державної інспекції праці або суду, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу;

- Визнання працівника повністю непрацездатним відповідно до медичного висновку;

- Смерть працівника, а також визнання судом працівника померлим або безвісно відсутнім;

- Наступ надзвичайних обставин, що перешкоджають продовженню трудових відносин, якщо ця обставина визнано Урядом РФ або органу державної влади відповідного суб'єкта РФ.

  Умови придбання і заходи щодо забезпечення доступності житла учасниками в рамках Програми |  відповідальність

 Галузь застосування |  Терміни, визначення та скорочення |  Критерії відбору учасників Програми |  Порядок роботи та функції Комісії з проведення конкурсу серед учасників за право придбання житла в рамках Програми |  Порядок і умови відбору учасників Програми |  Порядок підведення підсумків конкурсу серед учасників за право придбання житла в рамках Програми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати