На головну

Діяльність українських політичних партій і рухів на західноукраїнських територіях у 1930-ті рр. Комуністичний рух. Особливості функціонування націоналістичних організацій.

  1. Аграрні відносини: зміст і особливості. Земельна рента та ціна землі.
  2. Аграрні відносини: зміст та особливості. Земельна рента і ціна землі.
  3. Аграрні підносний, їхній зміст і особливості
  4. Анатомо-фізіологічні особливості дітей молодшого шкільного віку
  5. Біологічні особливості кормових культур
  6. Види рекламних засобів та їх застосування. Характеристика та особливості комп'ютеризованої реклами.
  7. Висновок експерта, його зміст та особливості оцінки.

На тер. Польщі

УНДО - Українське національне демократичне об'єднання - в Галичині. Виступали за демократію та незалежність України.

Організовували просвітницьку діяльність. Брали участь у виборах до польського парламентуту і здобули 26 мандатів до сейму та 9 до сенату.

УСРП - Українська соціалістично-радикальна партія. У Львові. Обстоювали соціалістичні позиції, за обмеження приват власності та незалежність України.

Вступала до польського сейму.

Під її впливом - народний університет «Самоосвіта», видавництво політичної літератури «Громада»

КПЗУ - Комуніст. партія західної України - Схід. Галичина - за об'єднання з СРСР.

Уклала договір з Комуністичною робітничою партією Польші

Проводила з'їзди, обирала ЦК і зберігала місце у комінтерні у складі польського представництва.

У 20-ті роки зростає вплив КПЗУ. Вона працює у підпіллі, проте створює організації: Укр соціал-демократична партія, Укр. селянсько-робітниче соц. об'єднання. Через них брала участь у виборах і мала своє представництво у сеймі.

Румунія

УНП - укр. національна партія -за компроміс і угоду з існуючим режимом.

Вдалося здобути декілька місць у румунському парламенті

КПБ - комуністична партія Буковини. Увійшли до Комуністичної партії Румунії. За возз'єднання з Радянською Україною.

Чехословаччина

- Українофіли

- Русофіли

- КомуністиКультурна революція», її зміст та шляхи реалізації в Україні. | Карпатська Україна як спроба створ. Укр. держ. у 1939

Причини поразки та історичні уроки української національно - демократичної революції 1917 - 1920-х рр. | Встановлення радянської влади в Україні : передумови, причини, наслідки. | Економічна та суспільно-політична криза радянського суспільства на початку 1920-х рр.: пошуки виходу. НЕП, її суть та особливості впровадження в Україні. | Кооперативний рух в Україні на етапі 1920-х рр.: особливості в УСРР і на західноукраїнських територіях. | Політика українізації в УСРР. Її зміст і результати. | Формування та діяльність інституцій радянської влади в Україні. Радянська Україна у Конституціях СРСР (1924 і 1936 рр.) й УСРР(УРСР) 1925, 1929 і 1937 рр. | Міжнаціональні відносини і релігійне життя в УСРР у 1920-1930-ті рр. | Центри української еміграції в Польщі, Чехословаччині й Румунії. Діяльність української політичної й військової еміграції. | Суспільно-політичне життя на західноукраїнських територіях у 1920-ті рр. Політика пацифікації Ю. Пілсудського в Східній Галичині. | Колективізація: мотиви, хід здійснення, результати. Економічні та соціальні наслідки колективізації в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати