На головну

Розвиток української культури напри. 17-18 ст.

  1. IV. РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ
  2. V. Розвиток математичних знань
  3. Активне проникнення елементів британської політичної культури сприяло проникненню в Індію європейських ідей та ідеалів.
  4. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.
  5. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.
  6. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навч. посіб. / Н. В. Ботвин. - К. : АртЕк, 1999. - 258 с.
  7. Бытие 22:17-18

Розвиток української культури в другій половині XVII-XVIII ст. відбувався за досить складних умов. Важливим чинником розвитку духовного життя України була культурницька політика українських гетьманів, спрямована на підтримку Української православної церкви, національної освіти, книгодрукування, мистецтва. Найяскравіше така політика виявилася за гетьманування Івана Мазепи. Водночас розвиток української культури стримувався розчленуванням українських земель та неоднаковими умовами їх розвитку.

Тяжким ударом для української культури стало підпорядкування 1687 р. Української православної церкви Московському патріархатові. Іншим кроком царського уряду, що посилював втручання царату в духовне життя України, були всілякі цензурні утиски стосовно українського книгодрукування.

На Лівобережній Україні та в Слобожанщині впроваджувалися нові типи шкіл - головні й малі народні училища. Царські реформи перетворили освіту в Україні на привілей вищих верств населення, навчання провадилося російською мовою. На Правобережжі та в Західній Україні більшість колегіумів перебувала під контролем єзуїтів.

Але попри несприятливі умови розвитку, освіта в Україні XVII-XVIII ст. залишалася на досить високому рівні.

Вищим навчальним закладом в Україні, головним осередком науки й мистецтва протягом XVII-XVIII ст. залишалася Києво-Могилянська академія. Підтримка гетьмана Івана Мазепи, зокрема здобуття в 1701 р. статусу вищого навчального закладу, сприяла розквітові цього навчального закладу.

Найбільшим видавничим центром залишалася друкарня Києво-Печерської лаври. Чимало книжкової продукції виходило й у Чернігівській друкарні. Також у Львові, Луцьку, Кременці, Умані, Почаєві- церков. літ-ра, твори того час. укр. письмен-ів, підручники.

Високий рівень освіти й книгодрукування сприяв розвиткові літератури.

Найбільшим філософом України, найвидатнішим поетом другої половини XVIII ст. був Григорій Сковорода.

Протягом XVII-XVIII ст. дедалі дужче зростала зацікавленість природничими науками. У лекціях провідних професорів Києво-Могилянської академії використовувалися елементи астрономії, фізики, біології, медицини.

Києво-Могилянська академія була провідним осередком музичної культури, де навчання музиці й співу вважалося обов'язковим предметом.

В архітектурі- українське, або козацьке, бароко. Найяскравіше за часів гетьмана Івана Мазепи.

Протягом XVII-XVIII ст. бурхливо розвивалася гравюра, іконопис, світський портретний живопис.

У кінці 18 ст. -1798р. - «Енеїда» Котляревського - зародження нової укр. літ-ри.Реформи Марії-Терезії і Йосифа II кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі. | Українські землі у складі Рос. Імперії наприкінці 18 - перш. пол.. 19 сто.: адм..-тер. устрій, особливості соц..-економічного і політ. Розвитку

Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIІ ст . Основні положення Конституції Пилипа Орлика | Процес та наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії в XVIII ст. | Централізаторська політика Катерини ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини. | Правобережна Україна в другій половині ХVII-XVIII ст.: політичний та соціально-економічний розвиток. | Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні в другій половині ХVII-XVIII ст. | Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі Правобережних та Західноукраїнських земель. | Характер політ. влади рос. уряду у перш. пол. 19 ст. Суспільно-політ. рухи Наддніпрянської України:їх прояви та значення | Нац. відродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політ організацій. Кирило-Мефодіївське братство на поч. 19 ст. | Адмін-територ устрій та регіон. поділ укр. земель у складі Австр. імперії. Населення західноукр. земель. Національне і соц. становище українців у 18- перш. пол. 19 ст. | Розвиток української культури наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати