На головну

Реформи Марії-Терезії і Йосифа II кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі.

  1. CHAPTER XVIII
  2. CHAPTER XVIII
  3. IX. Реформирование судебных органов в 1950-е гг.
  4. LXVIII.
  5. V. ДОБА ВІД СЕРЕДИНИ XVIII СТ.
  6. X - первой четверти XVIII века
  7. XVII-XVIII вв. 1 страница

Мета реформ- покращення матеріального становища селян; стабілізація соц.-економ ситуації та укріплення імперії; модернізація управлінської системи - заміна місцевої шлахти на імперських чиновників.

Зміст реформ:

1) Адміністративна реформа

- Поділ корол-ва Галичини та Ладомирії на округи, очол-ні старостами.

- Містами управл. магістрати, признач. імперською адмін-ією.

- Вищий представницький орган краю- сейм, провідні позиції в якому займ. поль шляхта

- Замість поль. законів запровадж-ся загальноімперські.

- Львів- столиця королівства

2) Аграрна реформа

- Складено «Інвентарі», до яких внос. повинності селян і розмір іх податків без права їх збільшення землевласником.

- Заборона тілес. покарань.

- панщина обмеж. 3 днями на тиждень

- Селяни отрим певні громад. права (брати шлюб, навчати дітей у школах, право на само вряд-ня)

- Скас-но поміщ. суд над селянами

- З 1789 скас-но панщину

3) Релігійна реформа:

- Церква підпорядк. державі

- Рим-катол і греко-катол церкви рівні

- рівні права представників різних віросповідань

4) Освітня реформа

- у Відні твор генераль. греко-катол семінарію

- Віднов. діяль-ть Львів університету (1784)

- Створено мережу дитячих початк. шкіл з рідною формою навчання

Реформи сприяли:

- політ. модерн-ії краю

- посил-ню нім впливу та відстор-ню ук-ів від управл-ня

- поширенню серед селянства та греко-катол. духов-ва позитив. ставл-ня до правлячої династії Габсбургів.

Проте після смерті Йосифа II прогрес. перетворення скасовані його наступниками, у т.ч. знову вводиться кріпацтво, панщина і селян. повинності.Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі Правобережних та Західноукраїнських земель. | Розвиток української культури напри. 17-18 ст.

Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIІ ст . Основні положення Конституції Пилипа Орлика | Процес та наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії в XVIII ст. | Централізаторська політика Катерини ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини. | Правобережна Україна в другій половині ХVII-XVIII ст.: політичний та соціально-економічний розвиток. | Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні в другій половині ХVII-XVIII ст. | Українські землі у складі Рос. Імперії наприкінці 18 - перш. пол.. 19 сто.: адм..-тер. устрій, особливості соц..-економічного і політ. Розвитку | Характер політ. влади рос. уряду у перш. пол. 19 ст. Суспільно-політ. рухи Наддніпрянської України:їх прояви та значення | Нац. відродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політ організацій. Кирило-Мефодіївське братство на поч. 19 ст. | Адмін-територ устрій та регіон. поділ укр. земель у складі Австр. імперії. Населення західноукр. земель. Національне і соц. становище українців у 18- перш. пол. 19 ст. | Розвиток української культури наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати