На головну

Централізаторська політика Катерини ІІ до України. Причини та обставини остаточної ліквідації Росією Гетьманщини.

  1. Академічний період культурно-національному відродження України.
  2. Актори світової політики та зовнішня політика держави
  3. Асортиментна політика
  4. Велити Національного відродження України.
  5. Визнання Української держави світовим співтовариством. Міжнародне співробітництво незалежної України. Взаємодія з членами СНД.
  6. Вина причинителя вреда.
  7. Відокремлені обставини, виражені іменниками

Про дії Розумовського, спрямовані на зміцнення гетьманської влади, стало відомо в Петербурзі. Катерині II це не подобалось, особливо бажання старшини зробити гетьманство спадковим. Кирила Розумовського негайно викликали до Петербурга. Вимога Катерини II була категоричною - зректися гетьманської булави. Протягом 10 місяців український гетьман, використовуючи свої зв'язки при дворі, намагався якось залагодити справу. Та імперський уряд, прагнув остаточної ліквідації Української держави - Гетьманщини. Отож, у жовтні 1764 р. Кирило Розумовський змушений був скласти гетьманські повноваження.

Імператорським маніфестом від 10 листопада й сенатським указом від 17 листопада 1764 р. Кирила Розумовського увільнили від гетьманства. Натомість для управління Лівобережною Україною та Запорожжям було створено Малоросійську колегію на чолі з її президентом і генерал-губернатором графом Петром Рум'янцевим.

Скасування гетьманства стало початком вирішального наступу царату на українську автономію.

Катерина II мала на меті не лише позбавити українські землі решток державності, а й знищити самобутню культуру українського народу, його мову, перетворити українців на злиденних і ницих малоросів.Процес та наслідки інкорпорації України до складу Російської імперії в XVIII ст. | Правобережна Україна в другій половині ХVII-XVIII ст.: політичний та соціально-економічний розвиток.

Діяльність української політичної еміграції на початку XVIIІ ст . Основні положення Конституції Пилипа Орлика | Соціальні і національно-визвольні рухи на Правобережжі та в Західній Україні в другій половині ХVII-XVIII ст. | Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі Правобережних та Західноукраїнських земель. | Реформи Марії-Терезії і Йосифа II кінця XVIII ст. та їх вплив на західноукраїнські землі. | Розвиток української культури напри. 17-18 ст. | Українські землі у складі Рос. Імперії наприкінці 18 - перш. пол.. 19 сто.: адм..-тер. устрій, особливості соц..-економічного і політ. Розвитку | Характер політ. влади рос. уряду у перш. пол. 19 ст. Суспільно-політ. рухи Наддніпрянської України:їх прояви та значення | Нац. відродження Наддніпрянської України. Діяльність перших політ організацій. Кирило-Мефодіївське братство на поч. 19 ст. | Адмін-територ устрій та регіон. поділ укр. земель у складі Австр. імперії. Населення західноукр. земель. Національне і соц. становище українців у 18- перш. пол. 19 ст. | Розвиток української культури наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати