На головну

Укладачі: О. н. Чекунова, А. к. Сотникова

  1.  Подільський Володимир Ісакович, Савін Олександр Олексійович, Сотникова Людмила Вікторівна, Хітровская Тетяна Юріївна
  2.  Укладачі: Карпова З. р, Лобковський О. з., Онищенко Г. с.
  3.  Укладачі: Чекунова О. н., Сотникова О. к.
  4.  Укладачі: Д. ю. н., профессорП. а. Колмаков

МІНІСТЕРСТВО МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ Федерального державного освітнього закладу ВИЩОЇ ОСВІТИ

«Санкт-Петербурзький державний університет ВОДНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

_________________________________________________________________________

О. н. Чекунова

А. к. Сотникова

Цивільне право. Загальна частина. Частина 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ


УДК 347

рецензент:

Професор кафедри основ державного управління,

кандидат юридичних наук

А. В. травин

Укладачі: О. н. Чекунова, А. к. Сотникова

Цивільне право. Загальна частина. Частина 1 .: навчально - методичний посібник / .: Изд-во СПбГУВК, 2011.-44 с.

Посібник призначений для студентів всіх форм навчання за спеціальністю 030501.65 «Юриспруденція», посібник містить основні питання проведення практичних занять і самостійної підготовки студентів до них, контрольні завдання і тести, а також список навчально-методичної літератури.

УДК 347

© О. н. Чекунова, А. к. Сотникова, 2011

© Санкт-Петербурзький державний

Університет водних комунікацій, 2011

зміст

 Вступ  .................................................. .............................. 4
 1.  Тема 1. «Поняття і предмет цивільного права. Джерела російського громадянського права »................................... 5
 2.  Тема 2. «Поняття, зміст і види цивільних правовідносин. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин »...................................... ................... 9
 3.  Тема 3. «Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин» ....................................... ................ 11
 4.  Тема 4. «Юридичні особи та їх організаційно-правові форми» ..................................... ............................... 16
 5.  Тема 5. «Об'єкти цивільних прав» ............................. .22
 6.  Тема 6. «Угоди і представництво» ............................. 23
 7.  Тема 7 «Терміни, позовна давність» .................................. 31
 8.  Навчально-методичне забезпечення курсу ......................... 36
 додаток  Зразок виконання завдання ............................................. 42
   
   
   
   
   

  Хімічні властивості сполук міді та срібла. |  Вступ

 завдання №6 |  Питання № 3 |  Питання № 6 |  Питання № 5 |  Завдання № 1 |  питання №9 |  Завдання № 1 |  питання №15 |  Завдання № 1 |  Питання № 10 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати