На головну

СПЕЦІАЛЬНИМ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  1.  Адміністративно-правовий статус федеральних органів виконавчої влади спеціальної компетенції.
  2.  Арифметичні основи мікропроцесорної техніки
  3.  базові техніки
  4.  В 3. КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХОЛОГІЇ
  5.  У спеціальну ПСИХОЛОГІЇ
  6.  ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК спеціальній ПСИХОЛОГІЇ з іншими галузями ЗНАНЬ
  7.  Види ремонту медичної техніки.

РОЗРАХУНОК тягових і ДИНАМІЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5. Визначення сили тяги на провідних елементах машини.

У процесі вирішення цього завдання освоюється методика визначення сили тяги на провідних елементах машини і аналіз впливу різних чинників на величину сили тяги. Для цього аналізується зовнішня швидкісна характеристика двигуна, її вплив на тягові показники машини. Визначаються значення крутного моменту двигуна при різних швидкостях обертання колінчастого вала. Вивчається вплив конструкції трансмісії на діапазон зміни сили тяги на провідних елементах трансмісії.

Послідовність рішення задачі:

На підставі даних з довідкової літератури [4] визначається модель двигуна, встановлена ??на Сатти, конструкція трансмісії і параметри, що визначають рушії. Будується зовнішня швидкісна характеристика двигуна Сатти.

Проводиться розрахунок максимального крутного моменту на рушій Сатти за формулою:

Мк = Me * iк * ig * iо * hтр , (5.1)

де Мк - Крутний момент на колесі (або провідній зірочці), н * м;

Me- Крутний момент двигуна, н * м;

iк- Передавальне число коробки передач;

ig- Передавальне число додаткової коробки;

iо - Передавальне число головної передачі;

hтр - Коефіцієнт корисної дії трансмісії.

Далі визначається значення максимальної сили тяги на колесі (зірочці) за формулою:

Мк

Рк = --------- , (5.2)

rк

де Рк - Значення сили тяги на колесі (зірочці) н;

rк - Радіус кочення колеса (або радіус зачеплення для спеціальної тракторної техніки на гусеничному ходу), м.

Радіус кочення колеса визначається на підставі даних з [4] з урахуванням прийняття рівності статичного радіуса колеса і rк.

Для визначення значення швидкості руху Сатти, що відповідає максимальному значенню сили тяги на провідних елементах машини можна скористатися наступною формулою:

0,377 * n * rк

Vк = ----------------- , (5.3)

iк * ig * iо

де n - Швидкість обертання колінчастого вала двигуна, об / хв;

Vк - Швидкість руху Сатти, відповідна n, Км / год.

Отримані значення заносяться в таблицю 5.1.

Таблиця 5.1.

Результати розрахунку тягової сили на провідних елементах машини

 передача КП iк ig Мк Рк Vк
1в          
1н          
2в          
2н          
 ......          
nв          
nн          

  Вирішіть завдання |  Побудова тягової характеристики Сатти.

 Визначення сил опору при русі |  Спеціальної автомобільної техніки |  Спеціальної автомобільної техніки |  Порядок оформлення курсової роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати