На головну

Додаток 2. Рекомендації щодо виконання роботи

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Загальна характеристика роботи
  3.  I. Загальні рекомендації
  4.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  5.  II. Методичні рекомендації щодо ВИВЧЕННЯ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ
  6.  II. Методичні рекомендації щодо організації ранкових бесід з дітьми.
  7.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

1. Для вставки графіків і текстового опису в звіт необхідно в режимі редагування звіту в контекстно-залежному меню вибрати опцію "Додати об'єкт" і далі сам об'єкт (див. Рис.).

2. Обгрунтування тих чи інших даних може бути зроблено або під відповідною таблицею, або міститися в описовій частині.

Помилки, що спостерігаються

Модуль "Оточення"

1. Не встановлені зміни курсу валют по роках.

2. Періодичність платежів з податку на майно встановлена ??помісячно, повинна бути поквартально.

3. Податок на доходи фізичних осіб береться не з фонду оплати праці, а утримується з працівників (в PE стягування даного податку не передбачено).

Модуль "Інвестиційний план"

1. У вартість обладнання повинні входити всі витрати, пов'язані з його придбанням, в тому числі: придбання, доставка, розмитнення, зберігання, монтаж.

2. Не встановлено відшкодування ПДВ по обладнанню, або необхідно пояснити, чому обладнання придбано без ПДВ.

3. Не встановлено нарахування амортизації по обладнанню.

4. Проводиться демонтаж обладнання без пояснень, куди воно буде вибувати.

5. При нарахуванні амортизації використана ліквідаційна вартість. У російському БО (податковому обліку) такого поняття не існує.

6. Етапи, які повинні йти паралельно, встановлені послідовно.

7. Тривалість етапу 1 день. У більшості випадків такого бути не може.

Модуль "Операційний план"

1. Відсутні варіанти продажів

2. При придбанні матеріалів в міру необхідності має бути обгрунтування, що постачальники здатні постачати матеріали в будь-який час в будь-якій кількості протягом заздалегідь обумовленого періоду часу.

3. У "Плані по персоналу" присутні посади "Начальник по ..." ( "Директор по ...") при відсутності підлеглих.

4. В "Загальних витратах" відображаються "виробничі витрати", "накладні витрати" та ін. У звіті повинен бути розписаний склад даних витрат, бажано в процентному співвідношенні.

5. Відсутні затримки платежів.

6. Відсутні запаси матеріалів.

7. Складні в технічному плані вироби, що складаються з різних матеріалів і компонентів, виготовляються з одного матеріалу.

8. Використовуються матеріали без вказівки витрачається кількості (наприклад: виробництво автомобілів, матеріал - колеса, витрата 1 шт.).

9. У збуті відсутні запаси готової продукції

Модуль "Фінансування"

1. В акціонерному капіталі повинні відображатися тільки ті акціонери, які будуть вносити кошти в період дії проекту. В такому випадку необхідно розписати умови емісії акцій.

2. Процентна ставка за кредитом 0 або нереальна.

Модуль "Результати"

1. Відсутні графіки.

Модуль "Аналіз проекту"

1. Відсутній аналіз чутливості.


[1] Проводиться за бажанням.

[2] Тут і далі в квадратних дужках вказується інформація, що відноситься до виконання контрольно-курсової роботи. Вимоги до описової частини роботи |  теоретичний матеріал

 Вступ |  Мета і завдання виконання курсової (контрольно-курсової) роботи |  Аналіз зовнішнього середовища підприємства. |  Аналіз внутрішнього середовища підприємства |  Розробка місії і цілей підприємства. |  Формулювання проблем і визначення стратегії підприємства |  фінансові розрахунки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати