На головну

Аналіз загальних витрат на виробництво продукції

  1.  B) розподіл і виробництво
  2.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  3.  I. Аналіз завдання
  4.  I. Аналіз словосполучення.
  5.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  6.  I. Просте відтворення
  7.  I. Просте відтворення

Мета аналізу - виявлення і підрахунок резервів зниження собівартості продукції.

Основні завдання:

1. Здійснення контролю за рівнем собівартості;

2. Вивчення впливу факторів на зміну собівартості;

3. Виявлення резервів зниження собівартості;

4. Розробка заходів, спрямованих на освоєння виявлених резервів.

Джерела інформації для проведення аналізу:

1. Форма №8 АПК «звіт про витрати на основне виробництво»

2. Форма №9 АПК «Відомості про виробництво, витратах собівартості і реалізація продукції рослинництва»

3. Форма №13 АПК «Звіт про виробництво, собівартості і реалізації продукції тваринництва»;

4. Відповідні дані бізнес-плану;

5. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.

Аналіз собівартості продукції починають з вивчення загальної суми витрат на її виробництво.

Такий аналіз проводять в цілому по підприємствах, а також за виробничим підрозділам.

В першу чергу вивчається динаміка загального обсягу витрат, а також їх розподіл на постійні та змінні, тому що ці види витрат по різному поводяться по відношенню до обсягу виробництва продукції, а саме зі збільшенням або зменшенням обсягу виробництва продукції зростають (знижуються) тільки змінні витрати (прямі матеріальні витрати і послуги; відрядна заробітна плата виробничих робітників і т.п.)

Постійні витрати (амортизація, орендна плата, реклама, погодинна заробітна плата адміністративного персоналу і т.п.) залишаються зміненими при зміні обсягу виробництва.

У зв'язку з цим, лінія витрат має наступний вигляд:

?З = а + вх, де а - сума постійних витрат; в - сума змінних витрат на одиницю продукції; х - обсяг виробництва продукції.

Використовуючи наведену модель витрат можна провести їх факторний аналіз, тобто оцінити ступінь впливу наступних факторів: - обсяг виробництва продукції; - рівень змінних витрат на одиницю продукції; - загальна сума постійних витрат.

Особливе місце в аналізі загальних витрат має оцінка їх структури за елементами і статтями витрат.

Витрати на виробництво продукції групуються за такими елементами: Матеріальні витрати (насіння, корми, добрива, електроенергія, паливо, запасні частини і т.п.); Витрати на оплату праці; Відрахування на соціальні потреби; амортизація; Інші витрати.

Аналіз структури витрат за елементами можна провести на основі даних Форми №8 АПК.

Угрупування витрат за статтями згідно Формі №9 і 13 АПК наступна: Оплата праці з відрахуваннями на соціальні потреби; Насіння і посадковий матеріал (рослинництво) Корми (тваринництво); Добрива (рослинництво); Зміст основних засобів (багатоелементна стаття); Інші витрати.

Під структурою витрат за елементами (статтями) розуміють питому вагу окремих елементів (статей) витрат в загальній їх сумі.

Угруповання витрат по елементах необхідна для того щоб вивчити матеріаломісткість, енергоємність, трудомісткість і фондомісткість продукції. Аналіз обслуговуючих виробництв |  Аналіз собівартості окремих видів продукції

 Аналіз розміру, складу, структури, руху і стану основних засобів |  Аналіз оснащеності підприємства і озброєності праці основних засобів та енергетичними ресурсами |  Оцінка ефективності використання основних засобів |  Аналіз структури та забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами |  Аналіз використання матеріальних ресурсів |  Аналіз виробничих запасів |  Аналіз робіт ремонтних майстерень |  Аналіз використання вантажного автотранспорту |  Методика виявлення і підрахунку резервів зниження собівартості продукції. |  Поняття, види і причини банкрутства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати