Головна

Аналіз використання вантажного автотранспорту

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5.  II. Аналіз чергування в групах
  6.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
  7.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість

Мета аналізу - дослідження внутрішніх резервів поліпшення робіт вантажного автопарку і зниження витрат на його утримання.

У процесі аналізу вивчають склад і структуру вантажного автотранспорту, оцінюють забезпеченість підприємства транспортними засобами, вивчають динаміку обсягів вантажоперевезень та вантажообороту, оцінюють ступінь використання робочого часу автомобілів, а також інтенсивність їх використання, визначають вплив факторів на продуктивність транспорту і собівартість транспортних робіт, виявляють недоліки в роботі автопарку і намічають заходи по їх усуненню, тобто щодо поліпшення робіт вантажного автотранспорту і зниження собівартості на транспортні роботи.

Основні джерела інформації: - шляхові лісти- щомісячні звіти про роботу автопарка- товарно-транспортні накладні - технічні паспорти автомобілів- дані аналітичного обліку на рахунку 23- інші.

Основним показником робіт вантажного автотранспорту - це вантажообіг, тобто транспортна робота, виконана автопарком за певний період часу найчастіше його висловлюють в т / км.

Під продуктивністю окремих вантажних машин або вантажного автопарку в цілому розуміють обсяг вантажообігу за одиницю часу.

Обсяг вантажообігу залежить від багатьох факторів, головними з яких є: - кількість автомобілів-вантажопідйомність автомобілів- швидкість руху-ступінь використання грузопод'емності- пробіг машин з грузом- час роботи автопарку.

Для оцінки використання часу робіт автопарку застосовують такі показники:

1. Коефіцієнт використання автопарку

2. Коефіцієнт використання робочого часу в автопарку

3. Коефіцієнт технічної готовності автопарку

4. Середня тривалість робочого дня в автопарку.

Особлива увага приділяється аналізу продуктивності транспортних засобів, які залежать від багатьох факторів: 1. Від кількості транспортних средств2. Їх грузопод'емності3. Часу робіт автомобілів 4. Швидкості двіженія5. Ступеня загрузкі6. Величини пробігу і т.д.

В якості основних показників продуктивності автотранспорту прийняті наступні:

1. Обсяг перевезень;

2. Вантажообіг в розрахунку на 1 середньоспискову автомобілетонну (може в тоннах, може в тоннах / км).

Ці показники характеризують якісну сторону робіт автотранспорту в середньому за рік.

Для повнішої характеристики використання автотранспотром розраховують:

 - Годинну продуктивність на 1 середньосписковий автомобіль в

- Денну цілому по автопарку, а також за типами і марками автомобілів

- річну

Один з найважливіших узагальнюючих показників роботи автотранспорту - це собівартість 1 т / км. Її визначають діленням всіх витрат з утримання вантажного автотранспорту на обсяг 1 т / км.

Аналіз собівартості 1 т / км проводять в динаміці в порівнянні з нормативними середніми даними по району і т.д.

  Аналіз робіт ремонтних майстерень |  Аналіз обслуговуючих виробництв

 Аналіз розміру, складу, структури, руху і стану основних засобів |  Аналіз оснащеності підприємства і озброєності праці основних засобів та енергетичними ресурсами |  Оцінка ефективності використання основних засобів |  Аналіз структури та забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами |  Аналіз використання матеріальних ресурсів |  Аналіз виробничих запасів |  Аналіз загальних витрат на виробництво продукції |  Аналіз собівартості окремих видів продукції |  Методика виявлення і підрахунку резервів зниження собівартості продукції. |  Поняття, види і причини банкрутства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати