На головну

Аналіз виробничих запасів

  1.  I. Аналіз завдання
  2.  I. Аналіз словосполучення.
  3.  I. ВСТУП В АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
  4.  I. Ситуаційний аналіз внутрішньої діяльності.
  5.  II. Аналіз чергування в групах
  6.  II. Аналіз ситуації з математичною освітою в ліцеї №12
  7.  III. Аналіз продукту (вироби) на якість

В основі виробничих відносин щодо забезпечення матеріальними ресурсами лежить договірна система, тому джерелами інформації для проведення аналізу запасів матеріальними ресурсами служать договори на їх поставку, а також дані обліку по виконанню договірних зобов'язань.

При аналізі виконання плану поставок матеріальних ресурсів необхідно перевірити обґрунтованість норм, враховуючи при цьому власні джерела поповнення запасів.

У процесі аналізу перевіряють своєчасність і повноту пропонованих вимог до постачальників при порушенні договорів поставки за обсягом, асортиментом і якістю матеріалів.

При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами виконання поставок використовують спеціально розроблені форми, в які заносять такі показники:

- Вид матеріальних ресурсів;

- одиниця виміру;

- Планова потреба;

- Погоджено за договорами поставки;

- Укладено договорів на поставку;

- Поставлено за договорами;

- Коефіцієнт узгодження договорів (4/3);

- Коефіцієнт оформлення договорів (5/4);

- Коефіцієнт виконання договорів (6/5);

- Узагальнюючий показник задоволення потреб (6/4).

Аналіз виконання поставок оцінюють за такими показниками:

1. Вид матеріальних ресурсів;

2. Одиниця виміру;

3. Укладання договорів;

4. Фактично поставлено матеріальних ресурсів;

5. Порушено договірних зобов'язань: - по об'ему- по срокам- по ассортіменту- за якістю.

Аналіз стану виробничих запасів проводять шляхом порівняння фактичних запасів з нормативними по номенклатурі і асортименту.

Відповідність фактичних запасів нормативам буде грати позитивну роль в тому випадку, коли нормативи по всіх видах запасів визначені з урахуванням технологій і організації виробництва (особливості), тому що обсяг і якість виробничих запасів має велике значення, обов'язково проводять їх поточний аналіз за даними складського обліку. При цьому вивчають зміна обсягів по номенклатурі і асортименту, динаміку запасів і ступінь забезпечення потреби виробництва.

Для цього використовують такі показники:

1. Середня величина запасів = Напівсума на початок і кінець звітного періоду;

2. Тривалість обороту на складі = відношення наявність матеріалів на складі до обсягу видачі їх зі складу.

Показує, який період часу пройде до того, як матеріали на складі будуть повністю використані.

3. Оборотність складу = зворотний показник. Показує, на скільки часто вміст складу оновлюється повністю.

4. Помилки і відмови в постачанні - питома вага неповних поставок (тобто в неповному обсязі) з запізненням, з браком і т.п.

  Аналіз використання матеріальних ресурсів |  Аналіз робіт ремонтних майстерень

 Аналіз розміру, складу, структури, руху і стану основних засобів |  Аналіз оснащеності підприємства і озброєності праці основних засобів та енергетичними ресурсами |  Оцінка ефективності використання основних засобів |  Аналіз структури та забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами |  Аналіз використання вантажного автотранспорту |  Аналіз обслуговуючих виробництв |  Аналіз загальних витрат на виробництво продукції |  Аналіз собівартості окремих видів продукції |  Методика виявлення і підрахунку резервів зниження собівартості продукції. |  Поняття, види і причини банкрутства. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати