На головну

Реорганізація ю.л.

  1.  Глава II. УСТАНОВА, реорганізація І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА
  2.  Конституція СРСР 1936 р Реорганізація органів державної влади і управління на її основі
  3.  ЛІКВІДАЦІЯ І РЕОРГАНІЗАЦІЯ кредитної організації
  4.  Реконструкція і реорганізація
  5.  реорганізація
  6.  Реорганізація державного апарату і економічні реформи 1950-х - поч. 1960-х рр.
  7.  Реорганізація і ліквідація юридичної особи.

Реорганізація ю.л. -припинення ю.л. з переходом його прав і обов'язків в порядку правопріемства до іншого ю.л. (Раніше існував або новоствореному).

Форми реорганізації Ю.Л .:

1) Поділ - відбувається розподіл припиняє своє створення ю.л. на дві або кілька дрібніших організацій. Поділяються в різних обсягах права і обов'язки відповідно до розподільчого балансу.

2) Злиття - виникнення замість старих Ю.Л одне нове. Права і обов'язки переходять до новоутвореного ю.л. згідно з передавальним актом.

3) Виділення - організація не перестає існувати, а зменшуються її обсяги, майновий комплекс, чисельність її учасників, від неї відгалужується суб'єкт «В», якого переходить частина прав і обов'язків.

       
 
 
   


4) Приєднання - укрупнення ю.л. за рахунок того, що одна або кілька організацій вливаються в неї. Вливаються організації втрачають ознаки ю.л., їх права та зобов ти переходять відповідно до передавального акту.

5) Перетворення - зміна організаційно-правової форми ю.л. Один суб'єкт трансформується в інший (напр, було АТ, став кооператив, змінюється якість, а не кількість).

 
 


Реорганізація складніший процес, ніж організація ю.л. потрібні доп док-ти. Контрагенти при реорганізації не повинні постраждати.

Ю.Л. вважається реорганізованим з моменту державної реєстрації речових новопосталих організацій (за ви реорганізацій в формі приєднання, коли ю.л. вважається реорганізованим з моменту внесення в держ єдиний реєстру запису про припинення дії приєднаного ю.л.).

  Порядок і способи освіти ю.л. |  Підстави і порядок ліквідації ю.л.

 Поняття, види, класифікація джерел г.п. |  Поняття і елементи цивільних правовідносин. |  Види цивільних правовідносин. |  Правоздатність громадянина. |  Дієздатність неповнолітніх. |  Опіка та піклування. Правове становище опікунів і піклувальників. |  Оголошення громадянина померлим. |  Ім'я та місце проживання громадянина. Акти громадянського стану. |  Поняття юридичної особи. Органи юридичної особи. |  Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Ліцензування деят-ти ю.л. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати