Головна

Поняття про педагогічної технології

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  4.  I. Поняття про мови і її функціях
  5.  PAGE7. ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК МЕТОД ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
  6.  А) Загальне поняття про морфеме
  7.  Автоматизовані інформаційні технології організації вагонопотоків (АСОВ).

Категорія педагогічна технологія існує у вітчизняній науці недавно і не має однозначного тлумачення. У західній педагогіці з середини 20 ст. розвивається науковий напрямок технологія навчання або педагогічна технологія, що позначає проектування, розробку процесів навчання, ширше педагогічних процесів, призначених для вирішення заданих дидактичних (педагогічних) завдань. На думку В. П. Беспалько, завдання утворюють компоненти педагогічної системи: мета, зміст, стан учня, а технологію - процеси, форми, учитель або ТСО (див. Рис.1).
 В основі технологічного підходу до розробки педагогічних процесів лежить теорія систем, ідеї кібернетики про управління складними процесами. Ідея технологізації педагогічних процесів полягає в тому, щоб зробити їх керованими: щоб вчитися не «чому-небудь і як-небудь», а з гарантованим успіхом. У педагогів це викликає суперечливе ставлення. З одного боку, привертає керованість і ефективність процесу. За задумом, вчитель будь-якого рівня досягає заданих результатів на основі технологічної розробки, навчальних матеріалів, що визначають його дії від цілей до оцінки результатів. З іншого боку, наявність людей, людського фактора в педагогічному процесі порушує технологічний розрахунок. Противники технології говорять, що навчання, тим більше виховання неможливо без особистості, відносин, емоцій. Це дійсно так. Очевидно, наука буде шукати розв'язання суперечності між технологізацією і особистістю в педагогічних процесах.
 У вітчизняній літературі термін педагогічна технологія вживається ще в декількох значеннях. Їм позначають технологію і техніку виховної роботи в школі: прийоми впливу на учня в процесі виховання, методи і форми позаурочної роботи в школі (Н. Е. Щуркова, В. Ю. Питюков і ін.). Слово технологія може ставитися до методики спілкування вчителя і учня, до організації та методикою виховної роботи в школі. Застосування комп'ютера і методів роботи з інформацією в навчанні втілило в життя термін інформаційні технології навчання. Таким чином, термін педагогічна технологія має невизначений спектр значень, що суперечить вимогам науки і говорить про невивченості проблеми, але системно-технологічний підхід, як і особистісно-діяльнісний, є методологічним для педагогіки. Всі вони складають методологічну базу, провідні принципи для пізнання педагогічних явищ і вдосконалення педагогічної практики. Сутність педагогічного процесу |  Закономірності та принципи педагогічного процесу

 Предмет педагогічної науки |  Функції педагогічної науки і результати наукової діяльності |  Склад педагогічних наук |  Зв'язок педагогіки з іншими науками |  Методологія педагогічної науки і практики |  Педагогічне дослідження і його методи |  Завдання на засвоєння і перевірку |  Мета як компонент педагогічної діяльності |  Ієрархія цілей в педагогіці |  Цілі виховання в світовій практиці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати