На головну

Догматичний (формально-логічний) метод в юридичній теорії і практиці.

  1.  I метод
  2.  I На шляху побудови єдиної теорії поля 6.1. Теорема Нетер і закони збереження
  3.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  4.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  5.  I. Організаційно-методичний розділ
  6.  I. Основи молекулярно-кінетичної теорії
  7.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.

Одним із спеціальних методів юриспруденції вважається догматичний (формально-логічний) метод, який використовується в юридичній теорії і практиці.

Юридизації формально-логічного методу пов'язана зі специфікою його додатки для пізнання (вивчення) догми права і вирішення конкретних питань формування (нормотворчості), систематизації, тлумачення і застосування права. Визначальне значення догми права і її складових (правових норм і принципів, суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, правовідносин, законів та інших джерел права, різноманітних нормативних і індивідуальних актів) для існування всієї правової сфери забезпечує догматичного методу провідну роль в наборі методологічного інструментарію.

Догматичний метод пов'язаний з використанням правил логіки і мови, оскільки буття права невіддільне від текстів законів, договорів, наказів, вироків, рішень і т. П., Їх тлумачення і розуміння в зв'язку з конкретними жізненннимі ситуаціями. Тут, наприклад, є видимим зв'язок теоретичного використання догматичного методу (доктринальне тлумачення) і практичного (офіційне тлумачення). За допомогою догматичного методу здійснюються дослідження, спрямовані на формально-догматичну обробку права (формування наукових визначень; формування понятійного апарату; виділення напрямків юридичної діяльності та розгляд їх логічної природи і т. Д.).

Для правової сфери дуже значимо розмежування мови і метамови права. Як мова права виступає ту мову, який отримав своє вираження в чинному законодавстві і практиці його застосування. Мотузки виступає як мова юридичної науки, зокрема - мову теорії держави і права, як тієї системи понять, яка становить основу общетеоретической юриспруденції і має глибокий дидактичний сенс в справі професійної підготовки юристів.

Одна з проблем сучасного використання догматичного (формально-логічного) методу в правовій сфері пов'язана з посиленням рухливістю (плинністю) догми права. У зв'язку з цим виникає необхідність доповнення догматичного методу використанням методу герменевтики для осягнення права. Для методу герменевтики характерно поширення на предмет пізнання інтелекту, почуттів, інтуїції того, хто прагне до розуміння. Таким чином, герменевтичний метод дозволяє подолати плинність догми права і вийти до прийняття більш точного і справедливого рішення.

  Співвідношення держави і права. Етатистського і правова держава. |  Метод герменевтики в юриспруденції. Мистецтво інтерпретації та розуміння у правовій сфері.

 Система юриспруденції. Розвиток традиційних юридичних наук. Нові сфери юриспруденції. |  Об'єкт, предмет і мета юриспруденції. Правознавство та государствоведение. |  ТГП як загальнотеоретична юриспруденція. Функції ТГП. |  Мононорми. Конфліктна призначення права. |  Первинне і похідне виникнення держави. Неолітична революція і походження держави. |  Право в системі соціального регулювання. Нормативне, ненормативна і індивідуальне регулювання. |  Нормативний, соціологічний та філософський підходи до праву. Визначення права. |  Правові системи. Національні, інтегративні та міжнародна правові системи. |  Прецедентне право. Прецедент в англійському та американському праві |  Релігійні правові сім'ї. Канонічне право в Україні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати