Головна

Статус адвоката. Права і обов'язки адвоката. Стажер і помічник адвоката

  1.  I. Нові принципи кримінального права
  2.  I. Права і переваги судових приставів
  3.  I. Становлення основ радянського цивільного права
  4.  I. Становлення екологічного права
  5.  I. Права і обов'язки застрахованих осіб
  6.  II. Обов'язки і відповідальність судових приставів
  7.  II. Права і обов'язки присяжних повірених

Статус адвоката в Російській Федерації вправі придбати особа, яка має вищу юридичну освіту, отриману в що має державну акредитацію освітній установі вищої професійної освіти, або вчений ступінь з юридичної спеціальності. Зазначена особа також повинна мати стаж роботи за юридичною спеціальністю не менше двох років або пройти стажування в адвокатському освіті в терміни, встановлені цим Законом.

МОЖЕ

1) збирати відомості, необхідні для надання юридичної допомоги, в тому числі запитувати довідки, характеристики та інші документи від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадських об'єднань та інших організацій. Зазначені органи і організації в порядку, встановленому законодавством, зобов'язані видати адвокату запитані нею документи або їх завірені копії не пізніш як у місячний строк з дня отримання запиту адвоката;

2) опитувати з їхньої згоди осіб, імовірно володіють інформацією, що відноситься до справи, по якій адвокат надає юридичну допомогу;

3) збирати і представляти предмети і документи, які можуть бути визнані речовими та іншими доказами, у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації;

4) залучати на договірній основі фахівців для роз'яснення питань, пов'язаних з наданням юридичної допомоги;

5) безперешкодно зустрічатися зі своїм довірителем наодинці, в умовах, що забезпечують конфіденційність (у тому числі в період його утримання під вартою), без обмеження числа побачень та їх тривалості;

6) фіксувати (в тому числі за допомогою технічних засобів) інформацію, що міститься в матеріалах справи, по якій адвокат надає юридичну допомогу, дотримуючись при цьому державну та іншу охоронювану законом таємницю;

7) здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству Російської Федерації.

Адвокат не має права:

1) приймати від особи, яка звернулася до нього за наданням юридичної допомоги, доручення у випадку, якщо воно має явно незаконний характер;

2) приймати від особи, яка звернулася до нього за наданням юридичної допомоги, доручення у випадках, якщо він:

має самостійний інтерес по предмету угоди з довірителем, відмінний від інтересу даної особи;

брав участь у справі в якості судді, третейського судді або арбітра, посередника, прокурора, слідчого, дізнавача, експерта, спеціаліста, перекладача, є у даній справі потерпілим або свідком, а також якщо він був посадовою особою, в компетенції якого знаходилося прийняття рішення в інтересах даної особи;

перебуває в родинних або сімейних стосунках з посадовою особою, яка брала або бере участь в розслідуванні або розгляді справи даної особи;

надає юридичну допомогу довірителю, інтереси якої суперечать інтересам цієї особи;

3) займати у справі позицію всупереч волі довірителя, за винятком випадків, коли адвокат переконаний у наявності самообмови довірителя;

4) робити публічні заяви про доведеність вини довірителя, якщо той її заперечує;

5) розголошувати відомості, повідомлені йому довірителем у зв'язку з наданням останньому юридичної допомоги, без згоди довірителя;

6) відмовитися від прийнятого на себе захисту.

Негласне співробітництво адвоката з органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, забороняється.

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ Адвокат зобов'язаний:

1)чесно, розумно і сумлінно відстоювати права і законні інтереси довірителя усіма не забороненими законодавством Російської Федерації засобами;

2) виконувати вимоги закону про обов'язкову участь адвоката в якості захисника в кримінальному судочинстві за призначенням органів дізнання, органів попереднього слідства або суду, а також надавати юридичну допомогу громадянам Російської Федерації безкоштовно у випадках, передбачених цим Законом;

3) постійно вдосконалювати свої знання та підвищувати свою кваліфікацію;

4) дотримуватися кодекс професійної етики адвоката і виконувати рішення органів адвокатської палати суб'єкта Російської Федерації, Федеральної палати адвокатів Російської Федерації, прийняті в межах їх компетенції;

щомісяця відраховувати за рахунок одержуваної винагороди кошти на загальні потреби адвокатської палати в порядку і в розмірах, які визначаються зборами (конференцією) адвокатів адвокатської палати відповідного суб'єкта Російської Федерації (далі - збори (конференція) адвокатів), а також відраховувати кошти на утримання відповідного адвокатського кабінету , відповідної колегії адвокатів або відповідного адвокатського бюро в порядку і в розмірах, які встановлені адвокатським утворенням; 6) здійснювати страхування ризику своєї професійної майнової відповідальності.

2. За невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків адвокат несе відповідальність, передбачену цим Законом. Юридична консультація |  Правоохоронні органи Сполучених Штатів Америки

 Поняття і види органів дізнання |  Орган дізнання, начальник органу дізнання, дізнавач |  Правові основи організації та діяльності ФСБ. Функції ФСБ і її органів. |  Система і структура органів ФСБ |  Завдання Міністерства юстиції РФ і його положення в системі органів виконавчої влади |  Структура Міністерства юстиції РФ. Установи та організації Міністерства юстиції РФ |  Нотаріат. Завдання, функції, правові основи нотаріату та діяльності нотаріусів в РФ. |  Нотаріальна контора. нотаріальна палата |  Організація адвокатури. Форми адвокатських утворень |  адвокатський кабінет |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати