Головна

Одноосібне і колегіальне розгляд справ в судах. Склад суду.

  1.  Exercise 2. Складіть пропозиції з наведених нижче слів.
  2.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  3.  Exercise 6. Складіть вирази з двох підходять за змістом частин. Переведіть вираження.
  4.  I і II ополчення: їх склад, значення.
  5.  II. Проблеми міграцій. Ставлення Атаульф до Римської імперії. Римляни і встигають. Склад племені. Королівська влада. Християнізація вестготів.
  6.  II. Складові частини, відшкодування, ремонт, накопичення основного капіталу
  7.  III. Герундій в складі присудка

за статті 113. Справи в судах розглядаються колегіально, а в передбачених законом випадках - одноосібно суддями.

Кримінально-процесуальним і цивільним процесуальним законодавством передбачені випадки розгляду справ в судах як колегіально, так і одноосібно суддями. Колегіальний розгляд кримінальних справ направлено на виключення можливих судових помилок по найбільш складних справах.

згідно ст. 10 КПК кримінальні справи в суді першої інстанції розглядаються колегіально, а в передбачених законом випадках - одноосібно суддями. При одноособовому розгляді справ суддя діє від імені суду, в який він призначений (обраний) суддею.

Суддя одноособово розглядає справи у всіх судах по першій інстанції про злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, а також на термін від п'яти до десяти років, якщо обвинувачений визнає себе винним і згоден на одноособовий розгляд справи суддею .

Колегіальний розгляд справ у всіх судах здійснюється по першій інстанції в складі судді і двох народних засідателів про злочини, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років або смертна кара.

Розгляд справ у касаційному порядку і порядку нагляду здійснюється в складі не менше трьох суддів.

У справі, що вимагає тривалого часу для його розгляду, може бути викликаний запасний народний засідатель. Запасний народний засідатель присутній в залі судового засідання з початку розгляду даної справи і в разі вибуття народного засідателя замінює його.

Якщо запасний народний засідатель, який вступив на місце вибулого, не вимагає відновлення судових дій, розгляд справи триває (ст. 26 КПК).

Суддя не може брати участі в розгляді справи:

1) якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, свідком, а також якщо він брав участь у даній справі в якості експерта, спеціаліста, перекладача, особи, яка провадила дізнання, слідчого, прокурора, громадського обвинувача, захисника, громадського захисника, законного представника обвинуваченого, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

2) якщо він є родичем потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх представників, родичем звинувачуваного чи його законного представника, родичем прокурора, громадського обвинувача, захисника, громадського захисника, слідчого або особи, яка провадила дізнання;

3) якщо є інші обставини, що дають підстави вважати, що суддя особисто, прямо чи побічно зацікавлений у цій справі.

До складу суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть входити особи, які є родичами між собою (ст. 27 КПК).

Суддя, який брав участь в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції, не може брати участь в розгляді цієї справи в суді касаційної інстанції або в порядку нагляду в президії обл., Мінського гір. суду, Бел воєн суду або в судовій колегії у кримінальних справах, Військової колегії, Президії Верховного Суду РБ, а так само брати участь в новому розгляді справи в суді першої інстанції в разі скасування вироку або ухвали про закриття справи, постановлених з його участю.

Суддя, який брав участь в розгляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участь в розгляді цієї справи в суді першої інстанції або в порядку нагляду в президії обл., Мінського гір. суду, Бел воєн суду або в судовій колегії у кримінальних справах, Військової колегії, Президії Верховного Суду РБ, а так само в новому розгляді справи в суді касаційної інстанції після скасування ухвали, постановленого з його участю.

Суддя, який брав участь в розгляді справи в порядку нагляду в президії обл., Мінського гір. суду, Бел воєн суду або в судовій колегії у кримінальних справах, Військової колегії, Президії Верховного Суду РБ, не може брати участь в розгляді тієї ж справи в суді першої та касаційної інстанції.

Суддя, який брав участь в розгляді справи по першій інстанції, в касаційному порядку або в порядку нагляду, не може брати участь у розгляді цієї справи на Президії, Пленумі Верховного Суду РБ (ст. 28 КПК).

У новому Цивільному процесуальному кодексі регламентовано питання розгляду справ по першій інстанції в касаційному порядку і в порядку судового нагляду. поняття правосуддя |  Незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону

 Поняття і завдання правоохоронної діяльності. |  Поняття судової влади |  Освіта судів на засадах призначуваності |  гласність судочинства |  призупинення |  Конституційний Суд Російської Федерації |  Поняття і принципи організації системи судів загальної юрисдикції |  Основні принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції |  Поняття судової компетенції, судової інстанції, ланки судової системи. |  Кримінальні справи про злочини, за вчинення якого може бути призначено максимальне покарання, яке не перевищує 2-х років позбавлення волі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати