Головна

Поняття судової влади

  1.  I § ??1. Поняття державної інформаційної політики
  2.  I. Поняття про біологічному окисленні. Сутність окислювально-відновних реакцій в організмі
  3.  I. Поняття про постановку наголоси в російській мові (загальновживані слова).
  4.  I. Поняття про мови і її функціях
  5.  I. Створення радянської судової системи
  6.  II З'їзд Рад. Формування органів радянської влади. Доля установчих зборів.
  7.  III. Матеріали судової практики

Стаття 10 Конституції закріплює положення, згідно з яким державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади самостійні. Ідея поділу влади не нова. Як теорія вона була сформульована ще в XVIII в. французьким філософом

Ш.-Л. Монтеск'є. «В Кожній державі, - вказував він, є влада законодавча, виконавча і судова. Всі ці влади повинні бути розділені, тому що якщо суддя стане законодавцем, то свобода громадян виявиться у владі сваволі. Якщо судова влада буде з'єднана

з виконавчої, то суддя отримає можливість стати гнобителем. В даний час термін «судебная власть» вживається в різних значеннях. Залежно від контексту він може позначати: суд (абстрактний або конкретний); систему органів держави, що здійснюють правосуддя; засіб

захисту інтересів громадян і спосіб вирішення спорів; компетенцію судів і суддів. Є й інші варіанти використання даного терміну. Багатозначність терміна «судебная власть» підкреслює, що інститут, який він позначає, також можна розуміти по-різному. Ми виділяємо дві сторони розуміння судової влади: структурний і функціональний. Структурний розуміння має на увазі під судовою владою систему спеціальних державних органів -суддю; функціональне специфічну функцію суду. Поняття і завдання правоохоронної діяльності. |  поняття правосуддя

 Одноосібне і колегіальне розгляд справ в судах. Склад суду. |  Незалежність суддів і підпорядкування їх тільки закону |  Освіта судів на засадах призначуваності |  гласність судочинства |  призупинення |  Конституційний Суд Російської Федерації |  Поняття і принципи організації системи судів загальної юрисдикції |  Основні принципи організації та діяльності судів загальної юрисдикції |  Поняття судової компетенції, судової інстанції, ланки судової системи. |  Кримінальні справи про злочини, за вчинення якого може бути призначено максимальне покарання, яке не перевищує 2-х років позбавлення волі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати