На головну

I. Спілкування і культура мови. Ознаки культури мовлення.

  1.  I. Культури клітин
  2.  I. Ознаки порівняння рядів
  3.  III. КУЛЬТУРА ЯК СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ
  4.  III. Розвиток культури та історії дає фактичні докази, що підтверджують, що людський рід виник в Азії
  5.  IV. КУЛЬТУРА ЯК символічн СИСТЕМА
  6.  IV. Культура розуму в Європі

I cеместр

частина I

Заняття № 1

Поняття культури мовлення. Поняття про норми російської літературної мови. Види норм.

блок інформації

I. Спілкування і культура мови. Ознаки культури мовлення.

Слово, мова - показник загальної культури людини, її інтелекту, його мовної культури. Ось чому оволодіння культурою мови, її вдосконалення, починаючись в шкільні роки, активно триває в середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.

Культура мови входить в поняття спілкування. Мовна діяльність (спілкування, комунікативний акт) має соціальний характер, оскільки вона - частина суспільної діяльності людини. Будь-яка громадська діяльність неможлива без спілкування. Крім того, є види діяльності, основу яких складає спілкування. Це діяльність педагогів, викладачів, юристів, політиків, журналістів, менеджерів, медичних працівників і багатьох працівників сфери обслуговування. Спілкування допомагає організувати спільну роботу, намітити і обговорити плани, реалізувати їх. Без спілкування неможливе формування особистості людини, його виховання, освіту, розвиток інтелекту. Для повноцінного спілкування необхідно кожному опанувати культуру мови.

Що ж таке культура мови?

Культура мови - це сукупність таких якостей, які надають найкраще вплив на адресата з урахуванням конкретної ситуації і відповідно до поставлених цілей і завдань. До них відносяться: точність, зрозумілість, чистота мови, багатство і різноманітність, виразність, правильність.

точність як ознака культури мови визначається вмінням чітко і ясно мислити, знанням предмета мови і законів російської мови. Точність мови найчастіше пов'язують з точністю слововживання. «Точність слова є не тільки вимогою здорового смаку, але і перш за все - вимогою сенсу». (К. Федін)


зрозумілість мови. Дотримання вимоги зрозумілості мови важливо тому, що воно пов'язане з дієвістю, ефективністю усного слова. Общепонятном мови визначається насамперед відбором мовних засобів, а саме необхідністю усунення з промови слів нелітературних, діалектних, жаргонних, просторічних, вульгарних, а також слів іншомовного походження, що вживаються без потреби.

«Вживати іноземне слово, коли є рівносильне йому російське слово, значить ображати і здоровий глузд, і здоровий смак». (В. Г. Бєлінський)

Чистота мови - Це відсутність в ній зайвих слів, слів - «бур'янів», слів- «паразитів». Звичайно, в мові цих слів немає, такими вони стають у мові говорить через частого, недоречного їх вживання. На жаль, багато вставляють у свою мову «улюблені» слівця: так би мовити, значить, ось, зрозуміло, так, однозначно, розумієш, буквально, за великим рахунком, це, як її ..., ну, блін, дістав і т. п. Слова - бур'яни не несуть ніякого смислового навантаження, не володіють інформативністю. Вони просто засмічують мова говорить, ускладнюють її розуміння, сприйняття, відволікають увагу від змісту висловлювання. Глава 34. |  Багатство і різноманітність мовлення

 II. Норми літературної мови |  синтаксичні |  Вправа 5 |  I. Орфографічні норми |  Тест з орфографії |  блок інформації |  Перепишіть, розставляючи розділові знаки. Поясніть постановку розділових знаків при відокремлених членах речення. |  Вкажіть пропозиції, в яких допущена пунктуаційних помилка. |  Який розділовий знак і чому ставиться на місці дужок в реченні. |  Визначте стиль і жанр запропонованого тексту, тип мовлення. Вкажіть характерні для цього стилю мови мовні засоби. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати