Головна

А) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.

  1.  B) Аналітичні форми герундія і причастя
  2.  Calc - Електронні таблиці
  3.  Exercise 4. Складіть словосполучення, використовуючи слова з лівої і правої колонок.
  4.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  5.  IV. Аналітичні, якісні реакції амінокислот і пептидів.
  6.  IV. Аналітичні, якісні реакції амінокислот і пептидів.
  7.  IV. Заповніть пропуски, використовуючи запропоновані слова або словосполучення

IS LM


ie Y

Ye

Мал. 3.3 Загальна рівновага на товарному і грошовому ринках

Модель IS - LM - це модель товарно-грошового рівноваги, що дозволяє виявити економічні чинники, що визначають функцію сукупного попиту. Ця модель дозволяє знайти такі поєднання ринкової ставки% (i) і доходу (Y), при яких одночасно досягається рівновага на товарному і грошовому ринках.

Практичне завдання:

Таблиця 3.1Основні макроекономічні показники

 показники  
 * Автономне споживання (Са)
 * Гранична схильність до споживання (МРС)  0.75
 Функція інвестиції (I)  70-3i
 * Державні витрати (G)
 * Автономні податки (Тa)
 * Ставка пропорційного податку t  0.15
 * Трансферти (TR)
 Номінальна пропозицію грошей (Ms)
 Значення дефлятора (def)
 Реальний попит на гроші ( )  0.2Y-5i

а) Виведіть рівняння кривої IS аналітично і графічно, використовуючи дані з таблиці 3.1.

Висновок рівняння кривої IS аналітично:

AD = AS; AS = Y;

Y = C + I + G; (3.1)

Y = Ca + MPC * (Y- Ta-t * Y + TR) + I + G;

Y= 110 + 0,75 (Y-20-0,15Y+20) + 70-3i+70

Y= 110 + 0,75Y-0,1125Y+ 70-3i+70

Y= 250 + 0,6375Y-3i

0,3625Y= 250-3i

Y= 689.655-8.28i -уравненіе IS організаційна частина |  Г) Виведіть рівняння кривої сукупного попиту. Покажіть це на графіку.

 Макроекономічна політика у відкритій економіці. |  В) рівноважний обмінний курс; |  Вплив циклічного безробіття на величину ВВП. |  Визначення взаємозв'язку між рівнем інфляції і безробіттям. |  Відсутні інфляційні очікування; |  А) визначте рівноважний рівень доходу; |  В) визначте рівноважні величини споживання і заощаджень домашніх господарств; |  Макроекономічна політика і її вплив на рівновагу товарного ринку |  в) як повинні змінитися трансферти для досягнення потенційного ВВП (при інших рівних умовах). |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати