Головна

Питання 31 Відповідальність за порушення виключного права на твір. Забезпечення позовів по даній категорії справ.

  1.  Floppy drive B (тип дисковода B) - аналогічно попередньому.
  2.  I Основні категорії педагогіки
  3.  I. Нові принципи кримінального права
  4.  I. Права і переваги судових приставів
  5.  I. Становлення основ радянського цивільного права
  6.  I. Становлення екологічного права
  7.  I. Права і обов'язки застрахованих осіб

Даний тип відповідальності за порушення авторських прав - найпоширеніший. Відповідальність в такому випадку регулюється четвертою частиною Цивільного кодексу.

Цивільно-правова відповідальність за порушення може наступити в разі пред'явлення вимог:

o від власників виключних майнових авторських прав

o від осіб, ними уповноважених

o від організацій з управління майновими правами на колективній основі

У випадках порушення виключного права на твір автор або інший правовласник вправі відповідно до пункту 3 статтею 1252 Кодексу вимагати за своїм вибором від порушника замість відшкодування збитків виплати компенсації:

o в розмірі від десяти тисяч рублів до п'яти мільйонів рублів, Що визначається за розсудом суду;

o в двократному розмірі вартості примірників твору або в двократному розмірі вартості права використання твору, яка визначається виходячи з ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за правомірне використання твору.

В порядку забезпечення позову по справах о порушення виняткових прав до матеріальних носіїв, обладнання та матеріалів, щодо яких висунуто припущення про порушення виняткового права на результат інтелектуальної діяльності, можуть бути прийняті забезпечувальні заходи (п. 2 ст. 1252 ЦК України).

Згідно ст. 1302 ЦК України, суд може заборонити відповідачу або особі, щодо якої є достатні підстави вважати, що воно є порушником авторських прав, вчиняти певні дії (виготовлення, відтворення, продаж, здавання в прокат, імпорт або інше передбачене Цивільним кодексом використання, а також транспортування, зберігання або володіння) з метою введення в цивільний оборот примірників твору, стосовно яких існує припущення, що вони є контрафактними.

Суд може накласти арешт на всі екземпляри твору, стосовно яких існує припущення, що вони є контрафактними, а також на матеріали і обладнання, що використовуються або призначені для їх виготовлення і відтворення.

При наявності достатніх даних про порушення авторських прав органи дізнання або слідства зобов'язані вжити заходів для розшуку і накладення арешту:

- На екземпляри твору, стосовно яких існує припущення, що вони є контрафактними;

- На матеріали і обладнання, що використовуються або призначені для виготовлення або відтворення зазначених примірників твору, включаючи в необхідних випадках заходи по їх вилученню і передачі на відповідальне зберігання.

заходи забезпечення цивільних позовів застосовуються відповідно до загальних правилами забезпечення позовів, встановленими процесуальним законодавством (глава 13 ЦПК РФ і глава 8 АПК РФ). Арбітражний суд задовольняє клопотання про попереднє забезпеченні доказів, якщо заявник навів обставини, для підтвердження яких необхідні докази, а також причини, що спонукали звернутися із заявою про їх забезпеченні. Питання 32 Права суміжні з авторським |  Питання 30 Службові твори.

 Питання 43 Захист прав авторів і патентовласників |  Питання 42 Особливості правової охорони і використання секретних винаходів. |  Питання 41 Припинення і відновлення дії патенту Визнання патенту недійсним. |  Питання 38 Договір про відчуження виключного права. Ліцензійний договір і його види. |  Види ліцензійних договорів |  Питання 35 Право організацій ефірного та кабельного мовлення. Виключне право на повідомлення радіо- або телепередач пі термін його дії. Право виробника бази даних. |  Стаття 1323. Права виробника фонограми |  Стаття 1324. Виключне право на фонограму |  Питання 33 Право на виконання. Виключне право на виконання і термін його дію. |  Питання 29 Використання твору без згоди автора і без виплати авторської винагороди. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати