Головна

особливості іпотеки

  1.  E. топогpафіческіе особливості зуба
  2.  I. Особливості фразеологізмів.
  3.  III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  4.  IV. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ стимулом для МЕНЕДЖЕРІВ ДЕРЖАВНИХ КОРПОРАЦІЙ
  5.  T- критерій Стьюдента і особливості його використання для залежних і незалежних вибірок.
  6.  XVIII. ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ США
  7.  А. Особливості та етапи утворення єдиної Російської держави

іпотека - Це одна з форм застави, при якій закладається нерухоме майно залишається у власності боржника, а кредитор у разі невиконання останнім свого зобов'язання набуває право отримати задоволення за рахунок реалізації даного майна.

У разі невиконання основного зобов'язання, стягнення звертається тільки на заставлене нерухоме майно, а заставодержатель має переважне право на задоволення своїх вимог перед іншими кредиторами боржника. Одним із способів зниження ризиків кредитора є іпотечне страхування.

Кредит видається зазвичай на тривалий термін. Процентна ставка по іпотечному кредиту зазвичай нижче, ніж по інших видах кредитів, особливо в разі низької оцінки ризиків, якій, наприклад, може сприяти низьке співвідношення суми кредиту до оціночної вартості нерухомості, ліквідність та інші причини. Зазвичай банк висуває до позичальника іпотечного кредиту менш жорсткі вимоги, ніж при інших видах кредитування, проте звичайною практикою є перевірка доходу, вимога страхування застави, перевірка оцінки нерухомості акредитованими оцінювачами, іноді перевірка безперервного стажу роботи і інші дії, що підвищують безпеку угоди. Погашення іпотечного кредиту часто здійснюється рівними платежами - аннуітетами.

Чинним законодавством передбачено два види підстав виникнення іпотеки:

1.В силу закону- Іпотека, що виникає при настанні певних фактів, зазначених у законі, незалежно від волевиявлення сторін щодо виникнення іпотеки, при переході права власності на об'єкт нерухомості від однієї особи до іншої, точніше при придбанні даного права новим власником, але при обов'язковому настанні певних законом фактів .

Іпотека в силу закону виникає в наступних п'яти основних і поширених випадках:

-Придбання Житлових будинків, квартир, земельних ділянок з використанням кредитних коштів банку або іншої кредитної організації або коштів цільової позики.

-будівництво Житлових будинків, будівель, споруд або квартир з використанням кредитних коштів банку або іншої кредитної організації або коштів цільової позики.

-Продаж В кредит.

-Рента.

-заставу Майнових прав.

2. в силу договору - Іпотека, що виникає на підставі договору про іпотеку (заставі нерухомості).

Договір про іпотеку не є самостійним зобов'язанням, а полягає в забезпечення зобов'язання за договором позики, кредитному договору чи іншому зобов'язанню.

Іпотека в силу закону відрізняється від іпотеки, яка виникає на підставі договору, тільки тим, що перша виникає в силу прямої вказівки в законі і реєструється автоматично разом з іншим договором навіть без заяви сторін, а іпотека в силу договору підлягає реєстрації за окремою заявою сторін. Оскільки іпотека в силу закону виникає при цільовому кредиті на придбання житла, при реєстрації такої іпотеки змінюється власник об'єкта нерухомості, а якщо бути більш точним, то - така іпотека виникає одночасно з придбанням нерухомості позичальником.

  Суб'єкти заставних правовідносин, права та обов'язки. |  Зв'язок фізики з іншими науками і виробництвом.

 Поняття і значення цивільно-правового договору. Свобода цивільно-правового договору. |  види договорів |  Зміна і розірвання договору. |  Підстави припинення зобов'язань (загальна характеристика). |  Залік, новація, відступне. |  Поняття нерухомого майна. Державна реєстрація прав на нерухоме майно. |  Зміна осіб у зобов'язанні. |  Право господарського відання та оперативного управління. |  Угоди з вадами в суб'єкті. |  Попередній договір. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати