На головну

Установи як юридичні особи.

  1.  А) Адміністративно-поліцейські установи.
  2.  Банки і фінансові установи
  3.  Втікач запалених поглядом обвів схилилися над ним особи.
  4.  Квиток №54. Юридичні факти, їх види. Фактичний склад.
  5.  благодійні установи
  6.  Благодійні установи і жебраки
  7.  БО В ЛІКУВАЛЬНИХ УСТАНОВАХ

Установа - некомерційна організація, створена власником для здійснення управлінських, соціально-культурних та інших функцій некомерційного характеру і фінансується ним повністю або частково.

В організаційно-правовій формі установ створюються і діють державні органи та органи місцевого самоврядування, багато організацій охорони здоров'я, культури, освіти, інші організації, які здійснюють лише той мінімальний обсяг господарської діяльності, який необхідний їм для реалізації цілей, заради яких вони створені засновником.

Установа створюється на основі майна, переданого йому засновником, і не має членства. При цьому установа, на відміну від інших видів некомерційних організацій, не є власником переданого йому засновником майна. Воно, як і казенне підприємство, має закріпленим за ним майном на праві оперативного управління. Установа може бути створено на основі не тільки публічною, а й приватної власності. Засновником - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа.

Установчий документ-статут (положення), затверджується засновником і повинен відповідати вимогам. Установи деяких видів діють на підставі загальних, типових положень (наприклад, Типове положення про загальноосвітній навчальний заклад). Діяльністю установи керує одноосібний виконавчий орган (директор, завідувач тощо), який призначається власником.

За загальним правилом установа не може розпоряджатися майном, переданим йому власником в оперативне управління, а також коштами, які виділяються власником за кошторисом. Як виняток для освітніх установ передбачена можливість виступати в якості орендодавця закріпленого за ними майна.

У статуті власник може надати установі право займатися діяльністю, що приносить доходи, які враховуються на самостійному балансі установи і надходять в його самостійне розпорядження.

Установа відповідає за своїми зобов'язаннями всіма наявними у нього коштами. Під ними розуміються не тільки грошові кошти, передані установі власником за кошторисом, а й доходи від дозволеної йому діяльності, а також майно, придбане на ці доходи. При недостатності у нього грошових коштів субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями установи несе власник його майна. На майно власника, закріплене за установою, і майно, придбане ним за рахунок коштів, виділених за кошторисом, стягнення за боргами установи звернено бути не може.
 Унітарні підприємства. |  Держава як суб'єкт цивільного права.

 Філії та представництва юридичних осіб. Дочірні та залежні суспільства. |  Способи створення юридичних осіб. Держ.реєстрацію юридичних осіб. |  Ліквідація юридичних осіб. |  Види юридичних осіб. |  Некомерційні організації як юридичні особи. |  Акціонерні товариства. |  Товариства з обмеженою відповідальністю. |  Повне товариство. |  Товариство на вірі. |  Виробничий кооператив. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати