На головну

Педагогічна вчення Г. Спенсера

  1.  B.2.1 Теплообмін випромінюванням
  2.  B.3.1 Теплообмін випромінюванням
  3.  V. заручення
  4.  V2: 13. Теплове випромінювання (А)
  5.  V2: 14. Теплове випромінювання (B)
  6.  Адаптація, навчання і атестація персоналу.
  7.  алгоритмізованого навчання

Герберт Спенсер (1820 - 1903). Теорія реального освіти. Спенсер ( «Походження науки», «Класифікація наук»): поправки до теорії Конта. Абстрактні (логіка, математика), абстрактно-конкретні (механіка, фізика, хімія) і конкретні науки (астрономія, геологія, біологія, психологія, соціологія). Абстрактні вивчають форми, в яких нам дано явища, тобто математика - формальна основа процесів абстрагування. + Поділ на пояснюють і описові науки.

«Виховання розумовий, моральний і фізичний» (1870-і). Виховання - мистецтво навчити людину жити повним життям. Оскільки гаслом епохи було гасло «Час - гроші», то Спенсер міркує, що при стислості людського життя необхідно поспішати встигнути все. => Необхідно вибрати тільки першочергово важливі напрямок навчання. Росіяни першими перевели його книгу, за що він назвав їх передовими.

5 видів діяльності потрібні людині для життя і найкращого поведінки:

1. Провідна безпосередньо до самозбереження. Розвинена фізіологія, гігієна.

2. Провідна до добування засобів до життя. Логіка, математика, механіка, фізика, хімія, біологія, соціологія.

3. Спрямована на виховання потомства. Фізіологія, психологія, педагогіка, теорія фізичного виховання, етика.

4. Необхідна для виконання цивільних і соціальних обов'язків. Соціологія, історія.

5. Діяльність дозвілля, спрямована на задоволення своїх смаків і почуттів. Для цього, по Спенсеру, «потрібно багато», зокрема література і мистецтво, підлеглі наукової освіти (літературо- та мистецтвознавства).

Ідеальне освіта дає підготовку для названих 5 видів діяльності. Пропущена життя морально-розумної істоти, яка підноситься до любові до інших, то, що Песталоцці називав «небесним ароматом». Види діяльності беруться в утилітарному плані. Цінність знання визначається відповідно до названими 5 видами діяльності (див. В роботі «Які знання найбільш необхідні людині?», 1860 р; ця робота популярна в США; система освіти США будується багато в чому на принципах Спенсера). Спенсер стверджує, що наука скрізь і навіть в белетристиці є засобом для розумового розвитку, для «дисципліни розуму», засіб для дисципліни поведінки. Виробляється самостійність, стійкість і правдивість людини. Вважає, що наука сприяє і релігійної культури людини - ніщо крім науки так не переконує в обмеженості людського розуму перед недоступним. Тільки людина науки усвідомлює, наскільки всесвітня сила, сила Бога вище людського розуму. Каже про непізнаваності абсолюту і про те, що кінцевих причин речей ми все одно не досягнемо.

Спенсер відстоює природний метод навчання (Принцип природосообразности в руслі традицій Руссо, Песталоцці та інших мислителів). Навчання і виховання повинно узгоджуватися з природним розумовим розвитком. В кожній людині розумовий розвиток має йти так, як воно йшло в людстві. Теорія надлишку сил. У вищих тварин, час і сили яких не поглинені виключно турботою про існування, і у яких тому накопичується надлишок сил, окремі духовні потреби користуються більш-менш позитивним відпочинком. Але довго орган відпочивати не може. Оскільки зовнішнього приводу немає, виникає гра, тобто наслідування діяльності. Тобто перша навчальна діяльність людини - гра.

Оскільки будь-яка наука розвинулася з відповідних практичних умінь і справ, то і в кожній людині практичні знання повинні передувати узагальнень. Наука - це знання, наведене в систему. Здобувати знання найкраще, спонукаючи людини до самостійних спостереженнями і узагальнень. Роль вчителя - пробуджувати жвавий інтерес учня до знань. Не просто перенаправляти знання з голови в голову, але спонукати учня до самодіяльності. Таким чином, він вимагає наближення освіти до життя. Наше життя - рефлекторний акт, певний набір дій, весь час ускладнюються. Освіта теж має бути направлено до дії. Необхідні знання тільки корисні для життя.

У 3ей чолі «Виховання розумового ...» розвиває теорію природного покарання. Воно - як би реакція самої природи на вчинок, і тому привчає дитину думати про наслідки своїх дій, привчає до відповідальності. Воно не псує характери ні дитини, ні вихователя, і дозволяє між ними залишатися дружнім

Система наук або всеосяжне знання - філософія. Справжнє знання можуть дати тільки філософи. Педагогічна теорія О. Конта. |  Педагогічні ідеї в поглядах слов'янофілів.

 Педагогіка в Стародавній Індії. |  Педагогічна вчення Платона. |  Педагогічна теорія Аристотеля. |  Педагогічні ідеї філософії Августина. |  Педагогіка Я. Коменського та її сучасне значення. |  Педагогічні ідеї філософії Д. Локка. |  Філософія виховання Ж.-Ж. Руссо. |  Педагогічна вчення К. Гельвеція. |  Педагогічна теорія І. Канта. |  Педагогічна система І. Г. Песталоцці. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати