Головна

I метод

  1.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  2.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  3.  I. Організаційно-методичний розділ
  4.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.
  5.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів
  6.  IDEF0-методологія моделювання бізнес-процесів

Фактичні витрати на ремонт відносяться на собівартість продукції, виконаних робіт і наданих послуг того звітного періоду, в якому були проведені ремонтні роботи.

Ремонтні роботи можуть проводитися господарським і підрядним способами.

При господарському способі ремонтні роботи здійснюються в організації в ремонтній майстерні, будівельними бригадами і т. Д.

Перед виконанням ремонтних робіт складається кошторис із зазначенням переліку виконуваних робіт, витрат на оплату праці, вартості запасних частин або будівельних матеріалів, витрат на опалення, освітлення і т. Д.

Для обліку витрат на ремонт основних засобів в сільськогосподарських організаціях до рахунку 23 «Допоміжні виробництва» відкриваються субрахунки:

23-1 «Ремонтні майстерні»;

23-2 «Ремонт будівель і споруд».

Фактичні витрати на ремонт попередньо збираються і відносяться на дебет рахунку 23 «Допоміжні виробництва», відповідні субрахунка з кредиту рахунків 10 «Матеріали» - на вартість запасних частин або будівельних матеріалів; 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці» - на суму нарахованої заробітної плати робітників; 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення»; 68 «Розрахунки з податків і зборів» - на суму нарахованих відрахувань до ФСЗН і податків до бюджету і т. Д.

Після закінчення робіт виробничі витрати списуються з кредиту рахунку 23 субрахунків 1 "Ремонтні майстерні»; 2 «Ремонт будівель і споруд» бухгалтерським проведенням в дебет рахунків 20 «Основне виробництво»; 23 «Допоміжні виробництва», субрахунок 3 «Автомобільний транспорт»; 25 Загальновиробничі витрати »та ін.

При поточному ремонті витрати відразу можуть ставитися на рахунки обліку витрат на виробництво.

Списання матеріалів, запасних частин використаних на ремонт основних засобів відображається за дебетом рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», субрахунок 3 «Автомобільний транспорт», 25 «Загальновиробничі витрати» і за кредитом рахунка 10 «Матеріали» відповідні субрахунка.

Нарахування заробітної плати працівникам, за виконані ремонтні роботи, а також суми відрахувань до фонду соціального захисту населення від суми, нарахованої заробітної плати відображається за дебетом рахунків 20 «Основне виробництво», 23 «Допоміжні виробництва», субрахунок 3 «Автомобільний транспорт», 25 « загальновиробничі витрати »і кредиту рахунків 70« Розрахунки з персоналом з оплати праці », 69« Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення ».

При капітальному ремонті об'єктів основних засобів, що здійснюється підрядним способом, всі роботи виконуються підрядною організацією, з якою укладається договір підряду. Витрати підрядника складаються з фактично вироблених витрат, пов'язаних з виробництвом підрядних робіт. Між замовником і підрядником можуть здійснюватися розрахунки за виконані роботи по завершенню конструктивних етапів або по завершенню всього обсягу робіт.

При цьому складаються такі бухгалтерські записи:

дебет рахунку 23 «Допоміжні виробництва», субрахунок 1 «Ремонтні майстерні» або субрахунок 2 «Ремонт будівель і споруд» і кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Одночасно на суму нарахованого ПДВ складається бухгалтерська запис:

дебет рахунку 18 «Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах, послугах» субрахунок 3 «Податок на додану вартість по придбаних товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг»;

кредит рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Оплата підрядної організації відображається бухгалтерським проведенням:

дебет рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» або 55 «Спеціальні рахунки в банках» і ін.

Ухвалення ПДВ до відшкодування відображається за дебетом рахунка 68 «Розрахунки з податків і зборів» і кредитом рахунка 18 «Податок на додану вартість по придбаних товарах, роботах, послугах». Викладіть облік витрат по ремонту основних засобів |  II метод

 Продуктивний спосіб нарахування амортизації. |  III метод |  Викладіть облік витрат в ремонтній майстерні та розподіл витрат по споживачах послуг |  Викладіть облік витрат по автомобільному транспорту і розподіл витрат по споживачах |  Поясніть порядок обчислення і коригування собівартості продукції овочівництва |  Поясніть порядок обчислення і коригування собівартості продукції основного стада молочного напрямку |  Поясніть порядок обчислення і коригування собівартості продукції садівництва |  Поясніть порядок обчислення і коригування продукції забою худоби |  Викладіть облік витрат і доходів житлово-комунального господарства |  Викладіть первинний облік праці та її оплати. Охарактеризуйте порядок складання розрахунково-платіжної відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати