Головна

I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ

  1.  B.1.1 Основні положення
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I Основні категорії педагогіки
  4.  I. Основні положення
  5.  I. Основні принципи
  6.  I. ОСНОВНІ СТРАХОВІ ПОНЯТТЯ

страховик - Організація, яка проводить страхування і приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток або виплатити страхову суму.

страхувальник - Фізична або юридична особа, яка сплачує страхові внески і вступає в конкретні страхові відносини зі страховиком.

застрахований - Фізична особа, життя, здоров'я і працездатність якого є об'єктом страхового захисту.

 Застрахований може бути водночас і страхувальником, якщо укладає договір щодо самого себе і сплачує внески. Якщо ж договір укладається у відношенні іншої особи, то страхувальник і застрахований є різними особами. Наприклад, в страхуванні дітей як страхувальник виступають батьки, а застрахованими є діти.

Страхова премія - (Плата за страхування) - сума, яку Страхувальник зобов'язаний сплатити Страховику при оформленні страхового поліса.

Страхова сума - (Ліміт відповідальності) - сума, в межах якої Страховик несе відповідальність за страховим полісом.

Страхова виплата - Здійснення страховиком виплати страхового відшкодування.

вичікувальний період - Тимчасова франшиза - період часу, протягом якого настало подія, на випадок якої проводиться страхування, не розглядатиметься як страховий випадок. Після закінчення вичікувальну періоду, випадок буде розглядатися як страховий.

Страховий ризик -певна подія, передбачена Договором страхування, на випадок настання якої проводиться страхування.

Страховий випадок - Вчинилося подія (доконаний з дотриманням умов Договору страхування та цих Умов страхування страхової ризик), передбачена Договором страхування, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату.

вигодонабувач - Особа, призначена страхувальником як одержувач страхової суми.

термін страхування - Період часу, при настанні страхових випадків, протягом якого у Страховика виникає обов'язок по здійсненню страхових виплат, передбачених Договором страхування.

Наприклад, Іван Іванович звернувся в компанію ЗАТ «Ваш спокій» і застрахував себе і свою дружину Марію на 1 рік. Вартість страхування склала 2000 рублів, а максимальна виплата по страховці - 750 000 руб. Якщо протягом року з Іваном або Марією щось трапиться, виплату отримає мати Івана, Катерина Сергіївна.

Протягом терміну страхування Іван Іванович потрапив у ДТП, в результаті якого були отримані множинні травми. Через два тижні після події, Іван Іванович повідомив про нього Страховику і надав необхідні документи. Через 3 дні Страховик виплатив суму 48 000 рублей.

В даному прикладі:

O ЗАТ «Ваш спокій» - Страховик

O Іван Іванович - Страхувальник й застрахований

O Марія - Застрахована

O 1 рік - Термін страхування

O 2000 рублів - Страхова премія

O 750 000 рублів - Страхова сума

O Катерина Сергіївна - Вигодонабувач

O ДТП - Страхова подія

O ДТП (після надання документів Страховику) - Страховий випадок

O 48 000 рублів - Страхова виплата
 Редакція від 26.06.2014 |  Страхові ризики
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати