На головну

Тема: Інформаційна модель об'єкта

  1.  A) Сформулюйте задачу за критерієм «максимум прибутку», побудуйте модель і знайдіть рішення.
  2.  ER-модель бази даних. Основні нотації зображення ER-моделі.
  3.  I. Інформаційна безпека Російської Федерації
  4.  II. Технічна експлуатація об'єкта
  5.  VI. Власну рекламну інформаційну продукцію.
  6.  X. Д. Бродбент. Модель ранньої селекції, 1956-8 рр.
  7.  XI. Е. Трейсман. Модель атенюатора. 1960-і рр.

11. Генеалогічне дерево родини є ____________ інформаційної моделлю
ієрархічної
 табличній
 мережевий
 словесної

12. Дан протокол змагання з ковзанярського спорту:
.
 Час старту спортсменів в першому рядку протоколу ...
(правильну відповідь)


13. Письмове або усне представлення інформаційної моделі засобами розмовної мови називається _______________ моделлю.
словесної
простий
 мовної
 логічної

14. Мережевий інформаційною моделлю може бути представлена ??(-о) ...
регіональна комп'ютерна мережа
файлова система комп'ютера
 періодична система хімічних елементів
 технічний опис комп'ютера

15. Потрібно перевезти 30 стільців і 10 столів. У вантажний автомобіль їх можна занурити трьома способами. Перший спосіб - 5 столів і 5 стільців. Другий спосіб - тільки 7 столів. Третій спосіб - 2 столи і 10 стільців. Мінімальна кількість рейсів автомобіля для перевезення меблів дорівнюватиме ...
4
3
2
5

  Тема: Захист інформації в локальних і глобальних комп'ютерних мережах. Електронний підпис |  Тема: Історія розвитку ЕОМ

 Тема: Класифікація програмного забезпечення. Види програмного забезпечення та їх характеристики |  Тема: Заходи та одиниці кількості і обсягу інформації |  Тема: Моделювання як метод пізнання |  Тема: Позиційні системи числення |  Тема: Поняття і основні види архітектури ЕОМ. Принципи роботи обчислювальної системи |  Тема: Поняття системного програмного забезпечення. Операційні системи |  Тема: Мережеві технології обробки даних. Компоненти обчислювальних мереж |  Тема: Засоби електронних презентацій |  Тема: Технології обробки текстової інформації |  Тема: Файлова структура ОС. Операції з файлами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати