Головна

Розрахункові характеристики матеріалу і коефіцієнти

  1.  I. Коефіцієнти ліквідності.
  2.  II ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЗБІР МАТЕРІАЛУ
  3.  V. Файл координат розрахункової багаторічної гідрологічної характеристики водотоку
  4.  XII. Відтворення грошового матеріалу
  5.  А 11 (А10) Частини мови і їх характеристики
  6.  А.3 Коефіцієнти, що враховують втрату стійкості при зсуві
  7.  А.6.4 Розрахункові значення

Для стали звичайною міцності С245 і С255 по ГОСТ 27772-88 розрахунковий опір сталі для фасонного і листового прокату товщиною до 20 мм - Ry = 240 МПа, Run = 370 МПа (табл. 51 * [1]), E = 2,06 ? 105 МПа, n = 0,3 (табл. 63 [1]).

Для споруд II рівня відповідальності (при. 7 * [2]) коефіцієнт надійності по відповідальності дорівнює gn = 0,95 (коефіцієнт враховується при визначенні навантажень).

Коефіцієнт умов роботи при розрахунку на міцність gс= 1,0 (табл.6 [1]).

2. Розрахунок накладки

Прикріплення балки настилу до ребру жорсткості здійснюється за допомогою накладки (рис.2.3).

 Приймаємо листову накладку зі сталі С255. Призначаємо товщину накладки t = 8мм (трохи більше товщини стінки двутавра). Розміри накладки по висоті приймаємо з умови розміщення болтів, які розраховані раніше (див. Приклад 2), тобто висота накладки дорівнює 180 мм і її міцність по ослабленому перерізу забезпечена.

Розраховуємо прикріплення накладки до стінки двутавра. Накладка кріпиться двома вертикальними швами довжиною lw = 18 - 1 = 17 см, висота катета kf = 7мм, що менше kf,max = 1,2 ?tmin= 1,2 ? 6,0 = 7,2 мм і більше kf,min = 4 мм (табл. 38 * [1]).

Зварювання виконується полуавтоматом в вуглекислому газі зварювальним дротом діаметром 2 мм марки Св-08Г2С в нижньому положенні. Для цих умов Rwf = 215 МПа, bf = 0,9 (табл.56 * [1]), gw f= gwz= 1,0 (табл.34 * [1]).

 Для вказаного поєднання стали, електродів і способу зварювання відповідно до табл. 2 [4] розрахунковим перерізом є перетин по металу шва. Тому розрахунок повинен виконуватися по формулі (126) [1].

Визначаємо напругу в з'єднанні від Qfic (Qfic = 24,65 кН, див. Приклад 1)

Визначаємо напругу в з'єднанні від поперечної сили Q (Q = Qfb = 77,22 кН)

У швах, крім того, виникають напруги від крутного моменту, рівного

Координати точки А, найбільш віддаленої від центра ваги розрахункового перерізу швів т. В: x = 3 см, y = 9 см

Рис.2.3. До розрахунку вузла примикання балки настилу з накладкою

Моменти інерції розрахункового перерізу з'єднання по металу шва щодо його головних осей

де

Визначаємо кут між векторами и  , Користуючись координатним методом на площині і властивістю скалярного добутку двох векторів

Координати вектора tN: x1 = tN = 11,5 МПа, y1 = 0.

Координати вектора tQred : x2 = tMQsina; y2 = tMQcosa + tQ.

Визначаємо сумарне напруга в з'єднанні

Міцність з'єднання забезпечена

  Перевірка стінки балки на міцність |  Визначення розмірів залізобетонної опорної плити

 Перевірка міцності та стійкості стінки балки настилу |  Перевірка міцності ребра жорсткості і зварних швів |  Розрахунок болтового з'єднання |  Перевірка міцності болтового з'єднання |  Визначаємо необхідну кількість болтів |  Визначення розмірів сталевий опорної плити |  Вважаємо тиск відсічі рівномірним, знаходимо |  ВИСНОВОК |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати