Головна

Севастополь

  1.  МИ ЕДЕМ В СЕВАСТОПОЛЬ
  2.  МИ ЕДЕМ В СЕВАСТОПОЛЬ
  3.  Ми їдемо в Севастополь
  4.  Підприємець. Севастополь, Україна
  5.  Севастополь
  6.  Севастополь

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1-3 КУРСІВ

ПО сучасній граматиці

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Методичні вказівки

до практичних занять

з дисципліни

«Практична граматика англійської мови»

для студентів 1-3-го курсів

напрямку 6.020303 «Філологія»

спеціальності 7.02030304 «Переклад»

денної форми навчання

Частина 2

Севастополь

УДК 800

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практична граматика англійської мови» для студентів 1 курсу напряму 6.020303 «Філологія» спеціальності 7.02030304 «Переклад» денної форми навчання: у 2 ч. / Упоряд. Т. Н. Чорна. - Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2011. - Ч.2. - 40 с.

Дані методичні вказівки призначені дляпрактіческіх занять з дисципліни «Практична граматика англійської мови» студентів 1 курсу мовного вузу і містять тренувальні вправи за курсом граматики сучасної англійської мови.
 Великий робочий матеріал посібника допоможе закріпити вже наявні знання і значно просунутися вперед. Розроблені вправи розроблені з урахуванням труднощів англійської мови та типових помилок студентів іняза і охоплюють такі теми: категорія числа іменника, ступеня порівняння прикметників, займенники, часові форми англійської мови. Запропоновані завдання можуть також бути використані для повторення різних граматичних тем на старших курсах і при підготовці до іспитів з англійської мови та практичної граматики.

Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри теорії та практики перекладу (протокол №11 від 26.12.2009 р)

Допущено навчально-методичним центром СевНТУ в якості методичних вказівок.

рецензент:

канд.пед.наук, доцент кафедри ТПП Фоміна О. А.
 теоретичне ведення |  Вправа 3. Переведіть пропозиції з російської на англійську.

 Вправа 7. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 13. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 4. Перекладіть з російської на англійську. |  Вправа 2. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 5. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 2. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 12. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 2. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 4. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |  Вправа 11. Переведіть пропозиції з російської на англійську. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати