Головна

Порядок кадастрового поділу території

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  3.  III. Порядок складання іспиту
  4.  III. Порядок формування даних Звіту
  5.  IV. Порядок формування пояснень до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки
  6.  IX. Порядок розірвання контракту
  7.  M - віддалені метастази mХ - недостатньо даних для визначення віддалених метастазів; М0 - немає віддалених метастазів; Ml - є віддалені метастази.

1 рівень. Встановлення меж кадастрових округів

Згідно з наказом Росземкадастра від 14 травня 2001 № П / 89 «Про кадастровому розподілі» території Російської Федерації територія кожного суб'єкта РФ представляє окремий кадастровий округ і має свій унікальний обліковий номер і найменування. Наприклад, для Башкирського кадастрового округу - 02.Але кордону кадастрових округів можуть і не збігатися з кордонами суб'єкта РФ.

Зміна опису розташування меж між суб'єктами Російської Федерації, а також припинення існування, утворення нових і зміна суб'єктів Російської Федерації не тягне зміни кадастрового поділу.

2 рівень. Встановлення меж кадастрового району та міського округу

Згідно з наказом Держкомзему РБ від 03.07.2001г. №84 «Про кадастровому розподілі республіки Башкортостан» межі муніципальних районів і міських округів суб'єкта є і межами кадастрових районів, яким присвоєні унікальні облікові номера і найменування. Наприклад, Уфімського району Республіки Башкортостан присвоєно кадастровий номер - 2:47.

3 рівень. Встановлення меж складових елементів базового кадастрового кварталу в кадастровому районі

3.1 Правила формування кадастрових блоків

Межі виділених кадастрових блоків повинні збігатися з установленими межами земель сільських поселень муніципальних районів.

Нумерація кадастрових блоків території муніципального району проводиться в алфавітному порядку назв сільських поселень муніципальних районів. Одиницями подальшого поділу території кадастрового блоку є:

- Кадастрові масиви і квартали поза населеними пунктами;

- Кадастрові масиви і квартали населених пунктів.

3.2 Кадастрове поділ території кадастрового блоку поза межами населених пунктів

При встановленні кадастрового номера кварталу поза населеними пунктами можливі варіанти при використанні рівнів (складових частин) кадастрового номера базового кадастрового кварталу. Поза межами населених пунктів розташовано меншу кількість об'єктів нерухомості, ніж в населених пунктах. Тому для територій кадастрових блоків поза населеними пунктами досить використовувати тільки один масив і розділити його на квартали. Орієнтирами для меж кадастрових кварталів служать великі природні лінійні об'єкти (живі урочища), просіки в лісі, а також створені працею людини лінійні об'єкти, що мають суцільну смугу відведення (залізничні й автомобільні дороги, наземні трубопроводи). Межі кадастрових кварталів повинні являти собою замкнутий контур і покривати відповідну територію без накладень і розривів.

Кадастрові квартали поза населеними пунктами нумеруються з північного заходу на південний схід.

3.3 Кадастрове поділ території
 сільського населеного пункту

Населені пункти об'єднують в поселення, які ідентифікують, як правило, номером блоку, тому тут необхідно використовувати три рівні: блок - масив - квартал, інакше в ряді випадків неможливо буде привласнити кадастрові номери об'єктів нерухомості.

Територія кожного з населених пунктів становить один кадастровий масив. Невеликі за площею сільські населені пункти можуть бути одноквартальнимі. Розподіл територій великих населених пунктів на кадастрові квартали може здійснюватися базисними лініями, проведеними по лінійним елементам його природно-планувальної структури: вулицями і дорогами; річках.

4 рівень. Встановлення меж, об'єктів нерухомості

Межі об'єктів нерухомості всередині кадастрового кварталу наносять на підставі матеріалів межування, інвентаризації земель та інших даних. Загальні відомості |  Порядок присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати