На головну

Тема 15. Призначення покарання

  1.  BIOS. Цільове призначення та процес запуску.
  2.  GPT. Цільове призначення та структура.
  3.  II. Загальні початку застосування покарання
  4.  III. Визначення міри покарання
  5.  MBR. Цільове призначення та структура.
  6.  UEFI. Цільове призначення та процес запуску.
  7.  V. Порядок відбування покарання

Загальні засади призначення покарання. Їх поняття і зміст. Справедливість, межі, передбачені відповідною статтею Особливої ??частини КК, врахування положень Загальної частини, підстави призначення більш суворого виду покарання у складі передбачених за вчинений злочин.

Можливість призначення більш суворого покарання, ніж передбачено відповідними статтями Особливої ??частини КК в разі призначення покарання за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Облік при призначенні покарання характеру і ступеня суспільної небезпеки скоєного злочину, особу винного, обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання, вплив призначеного покарання на виправлення засудженого і на умови життя його сім'ї.

Обставини, що пом'якшують покарання. Їх поняття і види. Призначення покарання за наявності деяких видів обставин, що пом'якшують покарання. Обставини, які обтяжують покарання. Їх поняття і види. Облік обставин, що пом'якшують і обтяжують покарання.

Призначення покарання в разі порушення досудової угоди про співпрацю.

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено за даний злочин. Підстави і сутність призначення більш м'якого покарання.

Призначення покарання при вердикті присяжних засідателів про поблажливість. Поняття і сутність вердикту присяжних засідателів про поблажливість. Терміни і розміри покарання, що призначаються особи, визнаної присяжними засідателями заслуговує поблажливості. Види покарань, що не призначаються в такій ситуації.

Призначення покарання за незакінчений злочин. Обставини, що враховуються при призначенні покарання за незакінчений злочин. Терміни і розміри покарання, призначуваного за готування до злочину. Терміни і розміри покарання, призначуваного за замах на злочин. Види покарань, які не можуть бути призначені за незакінчений злочин.

Призначення покарання за злочин, вчинений у співучасті. Обставини, що враховуються в даній ситуації: характер і ступінь фактичної участі особи у вчиненні злочину, значення цієї участі для досягнення мети злочину, вплив участі на характер або розмір заподіяної або можливої ??шкоди.

Призначення покарання за рецидив злочинів. Обставини, що враховуються при призначенні покарання за рецидив злочинів: характер і ступінь суспільної небезпеки раніше скоєних злочинів, обставини, в силу яких виправний вплив попереднього покарання виявилося недостатнім, характер і ступінь суспільної небезпеки знову скоєних злочинів. Термін покарання при будь-якому вигляді рецидиву злочинів. Призначення покарання при рецидиві злочинів, якщо встановлені пом'якшують покарання обставини.

Призначення покарання за сукупністю злочинів. Призначення покарання за кожний злочин. Роль категорій злочинів при призначенні покарання. Порядок призначення покарання за сукупністю злочинів невеликої та середньої тяжкості: поглинання, повне або часткове складання покарань. Межі остаточного покарання. Призначення покарання за сукупністю злочинів, якщо хоча б одне з них є тяжким або особливо тяжким: часткове або повне складання. Межі остаточного покарання при застосуванні правил складання. Порядок призначення покарання за сукупністю злочинів у разі призначення додаткових видів покарання. Межі остаточного додаткового покарання. Правила призначення покарання у випадках, якщо після винесення вироку у справі буде встановлено, що засуджений винен в скоєнні іншого злочину, який був скоєний до винесення першого вироку.

Призначення покарання за сукупністю вироків. Порядок призначення покарання: повне або часткове приєднання невідбутої частини покарання за попереднім вироком. Межі остаточного покарання. Порядок визначення термінів покарань при складанні покарань. Обчислення строків покарань і залік покарання.

Умовне засудження. Соціальне значення і правова природа умовного засудження. Види покарань, які можуть бути призначені умовно. Підстави застосування умовного засудження. Призначення, розміри і порядок обчислення випробувального терміну при умовному засудженні. Призначення додаткових видів покарання при умовному засудженні. Обов'язки, які покладає суд при застосуванні умовного засудження. Контроль за поведінкою умовно засудженого. Скасування умовного засудження або продовження випробувального терміну.

  Розділ 3. ПОКАРАННЯ |  Розділ 4. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ

 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА |  ВСТУП |  І ВИДИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ |  Тема 1. Поняття, система, завдання та принципи кримінального права Російської Федерації |  Розділ 1. КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН |  Розділ 2. ЗЛОЧИН |  Тема 10. Стадії вчинення злочину |  Розділ 5. Кримінальна відповідальність |  Тема: Поняття, система, завдання та принципи кримінального права Російської Федерації - 4ч. |  Тема: Кримінальний закон. Дія кримінального закону - 4 год. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати