Головна

Час: 2 години.

  1.  Час 2 години.
  2.  Час 2 години
  3.  Час: 2 години.
  4.  Час: 2 години.
  5.  Час: 2 години.
  6.  Час: 2 години.
  7.  Час: 2 години.

Питання до заняття:

1. Система і види злочинів проти конституційних прав і свобод людини і громадянина. Підстави виділення норм про кримінальну відповідальність за ці злочини в окрему главу.

2. Злочини проти особистих (цивільних) прав і свобод людини і громадянина. Кримінально-правове поняття дискримінації. Співвідношення з іншими злочинами, пов'язаними з порушеннями прав громадян.

3. Злочинні втручання в приватне життя людини. Види і загальна характеристика.

4. Відповідальність за посягання на виборчі права громадян (Злочини у сфері організації і проведення виборів). Види цих злочинів і загальна характеристика.

5. Відповідальність за посягання на свободу слова, совісті, віросповідання і право громадян на отримання інформації.

6. Злочинні порушення трудових прав громадян. Відповідальність за порушення правил охорони праці. Відмінність цього злочину від порушень спеціальних правил безпеки та інших необережних злочинів, що тягнуть за собою заподіяння шкоди здоров'ю або життю потерпілого.

7. Об'єкти інтелектуальної власності як об'єкти кримінально-правової охорони. Злочини, які посягають на авторські, винахідницькі та раціоналізаторські права. Оцінка розміру шкоди.

  Нормативні джерела і судова практика |  практичне завдання

 Статті в періодичних виданнях |  Статті в періодичних виданнях |  Тема 17 |  Статті в періодичних виданнях |  Статті в періодичних виданнях |  Статті в періодичних виданнях |  Методичні рекомендації студентам по самостійній роботі і підготовці студентів до семінарських заняття. |  Рішення. |  Час: 2 години. |  Час: 2 години. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати