На головну

Оцініть доводи відповідача і вирішите справу.

  1.  А-позитивні позови. У них позивач просить визнати наявності у себе права чи обов'язки у відповідача
  2.  Банківська справа.
  3.  Чи був укладений договір купівлі-продажу? Вирішіть задачу.
  4.  Питання 79. Реалізація нетарифних заходів регулювання через ліцензійну, реєстраційну та дозвільну систему контролю.
  5.  Глава 10 Рішучі заходи
  6.  Для питань 47 - 54 оціните правильність тверджень, їх
  7.  Для питань 47-61 оціните правильність тверджень,

Нормативні правові акти:

1. Конституція Російської Федерації (прийнята на всенародному голосуванні 12 грудня 1993 г.) // Російська газета. - 25 грудня 1993 р

2. Частина перша Цивільного кодексу Російської Федерації від 30 листопада 1994 р N 51-ФЗ // Відомості Верховної Ради України. - 5 грудня 1994 року - N 32. - Ст. 3301.

3. Частина друга Цивільного кодексу Російської Федерації від 26 січня 1996 р N 14-ФЗ // Відомості Верховної Ради України. - 29 листопад 1996 г. - №5. - У розділі ст. 410.

4. Частина третя Цивільного кодексу Російської Федерації від 26.11.2001 N 146-ФЗ // Російська газета, N 233, 28.11.2001,

5. Частина четверта Цивільного кодексу Російської Федерації від 18.12.2006 N 230-ФЗ // Російська газета, N 233, 28.11.2001.

Основна література

1.Цивільне право Т.1 / за ред. Суханова. М.2008 *

2.Цивільне право Т.1 / за ред. Сергєєва А. П., Толстого Ю. К. М., 2006 *

3.Гришаев С. П. Цивільне право. М., 2005 *

4.Єгоров Цивільне право. Практикум ч.1. М., 2009 *

Додаткова література:

5.Ротко С. В. Тимошенко Д. А. Бездокументарні цінні папери як інститут речового, зобов'язального чи іншого права: питання теорії і судової практики? Відомості Верховної Ради. 2008. № 11.

6.Ротко С. В. До питання про визначення юридичної природи бездокументарних цінних паперів. МАУП Правовед'. 2009. № 3.

7.Ротко С. В. Емісійні цінні папери в російському і зарубіжному законодавстві. Ростов-на-Дону. 2008. *

8.Ротко С. В., Тимошенко Д. А. Цінні папери в російському цивільному праві. Ростов-на-Дону. 2009. *

  Чи правильно рішення суду? |  Тема 12. Поняття і сторони зобов'язання. Виконання обов "язків.

 Хто правий у виниклому суперечці? Які стосунки складаються між генеральним директором і АТ і якими нормами права вони регулюються? |  Оснащення не потрібні. |  Яке рішення повинен винести суд? Чи зміниться рішення, якщо на момент розгляду справи в суді житловий будинок буде закінчений будівництвом із залученням зовнішнього інвестора? |  Тема 4. Громадяни як суб'єкти цивільного права. |  Яку відповідь їм належить дати? |  Тема 6. Участь Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у відносинах, регульованих цивільним законодавством. |  Оснащення не потрібні. |  Яку класифікацію речей необхідно враховувати при вирішенні спору, і як повинно бути розподілено вказане майно, якщо справа надійде до суду? |  Вирішіть справу. Чи зміниться рішення, якщо замість розписки Востоков видав вексель? |  Оснащення не потрібні. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати