Головна

Методичні рекомендації щодо використання рейтингової системи обліку та оцінки успішності студентів

  1.  Cистема показників для оцінки ринкової активності
  2.  I-е покоління систем рухомого зв'язку - аналогові системи
  3.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  4.  I. Загальні рекомендації
  5.  I. визначник ТА СИСТЕМИ
  6.  I. Створення радянської судової системи
  7.  II-е покоління систем рухомого зв'язку - цифрові системи

Основною метою використання рейтингової системи обліку та оцінки успішності студентів з вивчення дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина »є об'єктивна оцінка результатів поточної роботи учнів по осмисленого засвоєння понятійного апарату, основних теоретичних положень, а також придбання навичок застосування отриманих знань.

Одним з визначальних основ рейтингової системи є поетапний облік і оцінка знань студентів по вивчених тем, їх вміння самостійно аналізувати і застосовувати отримані в процесі навчальних занять теоретичні та практичні знання.

З цією метою з навчальної дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина »вводяться такі рубежів форми контролю:

- Контрольна робота № 1;

- Рубежное тестування;

- Контрольна робота № 2;

- Поточний рейтинг;

- Іспит.

У даних методичних рекомендаціях містяться вказівки по підготовці, виконання зазначених видів рубіжного контролю, а також оцінки роботи студентів:

- Контрольна робота №1 - 10 балів (прохідний бал - 7);

- Рубежное тестування - 10 балів (прохідний бал - 6);

- Контрольна робота №2 - 10 балів (прохідний бал - 7);

- Поточний рейтинг - 10 балів (прохідний - 2);

- Підсумковий контроль (іспит) - 10 балів (прохідний бал - 6);

- Загальна кількість балів - 50 (прохідний бал 28)

Контрольна робота № 1 і контрольна робота № 2 виконуються у вигляді домашнього завдання і надаються на кафедру. Варіант контрольної роботи № 1 та контрольної роботи № 2 відповідають номеру останньої цифри залікової книжки.На титульному аркуші зазначаються:

- Номер варіанта роботи і залікової книжки;

- П. І. Б. студента;

- Його курс і номер групи;

- Контактні телефони;

Сторінки повинні бути пронумеровані і мати поля для зауважень рецензента. У процесі викладу матеріалу слід робити зноски на використовувану літературу. В кінці роботи необхідно привести список використаних нормативних матеріалів та літератури (із зазначенням автора, назви роботи, місця і року видання), поставити дату і підпис.

Відповідь на поставлене в контрольній роботі № 1 і контрольної роботи № 2 питання має бути аргументована посиланнями на відповідну постанову Пленуму Верховного Суду РФ або відповідний нормативно-правовий або правовий акт.

Перед виконанням контрольної роботи студент може звернутися до викладача за консультацією по його цікавлять.

Контрольна робота являє собою вирішення конкретної задачі. Відповідаючи на поставлене запитання, необхідно назвати статтю КК та дати юридичну характеристику складу злочину.

Поточний рейтинг оцінює ставлення студента до навчання протягом семестру - його активність на заняттях, своєчасність подання робіт, ставлення до навчання в цілому, відвідуваність.

Підсумковим контролем знань студентом з дисципліни «Кримінальне право. Особлива частина »є іспит.

  освітні технології |  Перелік тем контрольних робіт рейтингу

 І ГРОМАДСЬКОЇ НРАВСТВЕННОСТИ |  ТЕМА 13. ЕКОЛОГІЧНІ ЗЛОЧИНИ |  ТЕМА 14. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ |  ТЕМА 16. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ І БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ |  ТЕМА 17 Злочини проти ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ І СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ |  ТЕМА 18. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ |  ТЕМА 19. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ |  ТЕМА 20. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ |  Семінар №1. Поняття Особливої ??частини кримінального права Російської Федерації, її значення і система. |  V. Методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати