На головну

Структура розділу з психології

  1. B) социально-стратификационная структура
  2. GPT. Целевое назначение и структура.
  3. II. Жиры (ацилглицеролы). Их структура, классификация и свойства
  4. III.2.1 Структура экономики и показатели деятельности по видам экономической деятельности
  5. MBR. Целевое назначение и структура.
  6. VI.3. Молекулярная структура нуклеиновых кислот
  7. VІІ. Методика проведення і організаційна структура заняття

Розділ з психології комплексної курсової роботи має наступну структуру:

1. Експериментальна частина.

2. Висновки.

3. Методичні рекомендації

4. Список використаних джерел.

5. Додатки.

Експериментальна частина будується на основі дослідницького матеріалу, одержаного при обстеженні учнів студентами за допомогою психологічних методик. Студент повинен провести обстеження учнів, обчислити одержані результати обстеження, грамотно їх представити в курсовій роботи і зробити обґрунтовані методичні і наукові висновки.

Для проведення дослідження за допомогою психологічних тестів рекомендується застосовувати наступних методик з урахуванням тем курсових роботи "Психологічна характеристика навчальної групи" (Табл.1).

Здійснити запланований експеримент можна в навчальних закладах системи профтехосвіти м. Харкова і Харківської області, а також у навчальних групах УІПА.

Таблиця 1. Рекомендовані тестові методики, які використовуються у експериментальному дослідженні.

№ варіанта Назва методик
1. Психологічний клімат класного колективу (В. В. Онуфрієва) Дослідження гнучкості мислення. Визначення переважаючого типу темпераменту.
2. Вивчення психологічного клімату в учбовій групі. Тест інтелекту Амтхауера (субтест 2). Вивчення і діагностика характеру методами В. С.Івашкіна.
3. Оцінка мікроклімату учбової групи. Дослідження швидкості мислення. Опитувальник Гекса для визначення характерологічних особливостей особистості.
4. Методика оцінки психологічної атмосфери в колективі. Опитувальник видів інтелекту. Тест визначення характеру.
5. Експертна оцінка згуртованості учбової групи. Тест інтелекту Амтхауера (субтест 6). Тест Айзенка для визначення темпераменту
6. Карта інтересів (модифікована методика А.Є. Голомштока) Тест на визначення базових стилів мислення. Визначення переважаючого типу темпераменту.
7. Диференційно-діагностичний опитувальник. (Є. А. Клімова) Тест інтелекту Амтхауера (субтест 5). Опитувальник Гекса для визначення характерологічних особливостей особистості.

Найвідповідальнішим етапом є інтерпретація даних, одержаних в результаті експерименту. Слід грамотно і коректно проаналізувати, пояснити і узагальнити одержані дані, сформулювати висновки за експериментом і визначити можливість обліку одержаного результату в навчально-виховному процесі професійного навчального закладу.

Для правильної інтерпретації результатів експерименту студенту слід використовувати методи статистичної обробки одержаних даних.

Результати експерименту доцільно представити в наочному вигляді та оформити у вигляді таблиць, діаграм, графіків і т.і.

На основі висновків за результатами експерименту слід розробити методичні рекомендації, адресовані інженерно-педагогічним працівникам системи професійно-технічної освіти.

Робота студента над розділом з психології повинна засвідчити, що він уміє працювати над літературними джерелами, вивчає досвід сучасних наукових психологічних шкіл; володіє методами психолого-педагогічного дослідження; уміє аналізувати, узагальнювати і робити правильні висновки, виходячи з результатів експериментального дослідження.

У висновках необхідно сформулювати логічні і лаконічні висновки за змістом виконаної роботи та надати методичні рекомендації щодо роботи з навчальною групою, де було проведено експериментальне дослідження.

Обсяг розділу з психології у курсовій роботі складає 6-7 сторінок рукописного або машинописного тексту без урахування списку літературних джерел.Загальні положення | Вимоги до оформлення курсової роботи

Графік і етапи виконання роботи | Критерії оцінки комплексної курсової роботи | Література | Додаток Б | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | Інструкція обстежуваному | ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ СТИЛІВ МИСЛЕННЯ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати