Головна

Організація біржової торгівлі

  1.  II Розрахунок економічного розділу ДП по тематиці «Організація
  2.  III.1.4 Кредити та інші розміщені кошти, надані підприємствам і організаціям
  3.  L.1 ОРГАНІЗАЦІЯ ЯК ОБ'ЄКТ АУДИТУ
  4.  Raum політична організація грунту
  5.  VI. Організація освітнього процесу
  6.  VI. ОРГАНІЗАЦІЯ, ОПЛАТА І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ
  7.  Адміністративно-правова організація управління. Поняття, цілі і правова основа.

Учасниками біржової торгівлі є члени біржі, біржові посередники і разові відвідувачі. Біржа не може виступати учасником біржової торгівлі.

Члени товарної біржі, які не є біржовими посередниками, беруть участь у біржовій торгівлі:

a) безпосередньо від свого імені тільки при торгівлі реальним товаром, виключно за свій рахунок, без права на біржове посередництво;

b) через організовувані ними брокерські контори;

c) на основі договорів з біржовими посередниками, які здійснюють торговельну діяльність.

Відвідувачами біржового залу є:

a) всі засновники та члени біржі з правом безкоштовного входу;

b) біржові посередники з правом безкоштовного входу;

c) разові відвідувачі, які придбали право на разове відвідування біржі;

d) уповноважені Міністерства економіки з правом безкоштовного входу, але без права здійснення біржової торгівлі;

e) гості за запрошеннями.

З метою забезпечення виконання здійснюються на товарній біржі угод біржа зобов'язана організувати розрахункове обслуговування шляхом створення клірингових центрів або шляхом укладення договору з банком або кредитною установою про організацію клірингового обслуговування.

На товарній біржі не обмежується різниця між курсами купівлі і продажу.

Товарній біржі забороняється встановлювати:

a) рівні і межі цін на біржовий товар у біржовій торгівлі;

b) розміри винагороди біржовим посередникам за посередництво в біржових угодах.

Спори, пов'язані з укладенням, виконанням, зміною умов і припиненням біржових угод, розглядаються і вирішуються арбітражем біржі.

Втручання органів публічної влади в діяльність товарної біржі, за винятком випадків, передбачених законодавством, не допускається. У разі, якщо рішення органів центрального і місцевого публічного управління, а також їх посадових осіб, що призвели до заподіяння шкоди учасникам біржової торгівлі, визнані судовими інстанціями незаконними, даними учасникам повністю відшкодовується завданий збиток, включаючи упущену вигоду. При цьому шкода відшкодовується в таких пропорціях: 60 відсотків - з відповідного бюджету та 40 відсотків - з особистих доходів винних посадових осіб.

Перевірка фінансової та господарської діяльності товарної біржі здійснюється уповноваженими на те органами відповідно до законодавства. Товарна біржа подає звітність відповідно до законодавства.

  Створення та організація діяльності товарної біржі |  Фондова біржа

 види відповідальності |  Поняття і способи припинення зобов'язань |  Особливості вирішення економічних суперечок по сучасному законодавству |  Позовна давність і її значення в економічному обороті |  Правове регулювання банківської діяльності |  Правове регулювання створення банків та управління ними |  Особливості здійснення банківської діяльності |  Примусова ліквідація банку |  Сутність біржової діяльності |  Поняття і правове регулювання діяльності товарної біржі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати