Головна

Види ремонтів виробничих будівель і споруд

  1.  Fast Ethernet в магістралях будівель і кампусів
  2.  III. Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджуючих конструкцій будівель
  3.  Автоматизація споруд механічного очищення стічних вод.
  4.  Актуальні проблеми науки на сторінках сучасних періодичних видань. Функції наукової журналістики.
  5.  Аналіз і оцінка впливу на обсяг продукції використання виробничих і фінансових ресурсів
  6.  Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних виробничих фондів
  7.  Аналіз використання основних виробничих фондів

Правильна технічна експлуатація будівель і споруд передбачає проведення своєчасних ремонтних робіт.

Ремонтні роботи підрозділяються на два види:

- Поточні;

- Капітальні.

Види і періодичність ремонтів наведено в табл. 1

Таблиця 1

 вид ремонту  терміни ремонту
 1. Поточний:
 - профілактичний  Періодичність не повинна перевищувати двох років.
 - позачерговий  Проводиться терміново для ліквідації дефектів, щоб запобігти подальшому руйнуванню.
 2. Капітальний:  Періодичність проведення капітальних ремонтів залежить від виду будівель і становить від 5 до 20 років.
 - комплексний
 - вибірковий

Поточний ремонт виробничих будівель і споруд - роботи по систематичному і своєчасному охорони частин будівель і споруд та інженерного обладнання від передчасного зношення шляхом проведення профілактичних заходів і усунення дрібних пошкоджень і несправностей.

Пошкодження аварійного характеру, що створюють небезпеку для працюючого персоналу чи призводять до пошкодження обладнання, продукції, повинні усуватися негайно.

Плановий профілактичний ремонт формується на основі заявок інженерно-технічних працівників, відповідальних за правильну експлуатацію будівель і споруд, на підставі актів комплексних перевірок та інших матеріалів.

Капітальний ремонт - роботи, в процесі яких проводиться заміна або заміна 20% основних конструкцій будівель і споруд, термін служби яких є найбільшим, наприклад, фундаменти, стіни, каркаси, труби, резервуари і т.д. Найбільш ефективним способом відновлення і поліпшення експлуатаційних якостей будівель і споруд є проведення комплексного капітального ремонту (р. 10 Положення «Технічна експлуатація промислових будівель і споруд» та р. 3 «Положення про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд ...») .

Переліки робіт з поточного та капітального ремонтів представлені в додатку 8 до «Положення про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд ...».

Ремонти здійснюються ремонтними службамі самої організації або сторонніми організаціями.

Організація планово-попереджувальних ремонтів

Всі роботи, передбачені системою планово-попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд, виконуються за річними планами (графіками), затвердженим керівниками організацій.

У річних планах-графіках встановлюються терміни проведення планових технічних оглядів, поточних і капітальних ремонтів з розбивкою всіх заходів по місяцях.

У тих випадках, коли одночасно з проведенням ремонту ускладнене або неможливе виконання технологічних процесів чи іншої основної діяльності організації, плани всіх видів ремонту виробничих будівель і споруд повинні бути пов'язані з планами робіт відповідних виробничих підрозділів організації.

Планування поточного ремонту здійснюється щорічно на підставі розцінений описів ремонтних робіт по об'єктах в межах загального ліміту, передбаченого в плані виробничої діяльності організації на фінансування цих робіт.

Річні плани ремонтів складаються на основі даних технічних оглядів будівель і споруд, окремих конструкцій і видів інженерного обладнання (п.п. 4.2 - 4.5 «Положення про проведення планово - попереджувального ремонту виробничих будівель і споруд»).

Технічна документація з виконаних робіт і акти приймання відремонтованих будівель і споруд зберігаються в організації нарівні з документацією з будівництва виробничих об'єктів.

  Організація періодичного технічного нагляду за станом виробничих будівель і споруд в період їх експлуатації |  Прийом в експлуатацію виробничих будівель і споруд після поточних і капітальних ремонтів

 лекція 17 |  Тема 3.1. Основи попередження виробничого травматизму |  Безпека експлуатації будівель і споруд |  Документація по експлуатації будівель і споруд в організаціях |  Організація періодичного технічного нагляду за станом виробничих будівель і споруд в період їх експлуатації |  І спорудами |  Заходи, необхідні для термінової реалізації, в разі виникнення аварії з будівлями і спорудами |  Питання 3.3.1. Поняття «Небезпека, ідентифікація небезпек, управління небезпекою», «Шкідливий виробничий фактор». Класифікація шкідливих факторів |  Фактори трудового процесу: тяжкість і напруженість праці |  Вплив мікроклімату на організм людини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати