На головну

Метод Крамера (метод визначників).

  1.  C. Шини Крамера
  2.  C. Шини Крамера
  3.  I метод
  4.  I. ЗАГАЛЬНІ Методичні вказівки
  5.  I. Методичний інструментарій оцінки рівня ліквідності інвестицій забезпечує здійснення такої оцінки в абсолютних і відносних показниках.
  6.  I. Організаційно-методичний розділ
  7.  I. Статистичні методи побудови динамічних об'єктів технологічних процесів.

функція МОПРЕД - Повертає детермінант (визначник) квадратної матриці.

синтаксис: МОПРЕД (масив)

аргументи:

? масив - Квадратна матриця, яка задається числовим масивом з рівною кількістю рядків і стовпців;

Масив може бути заданий як діапазон комірок, наприклад А1: СЗ, як масив констант, наприклад {1; 2; 3: 4; 5; 6: 7; 8; 9}, або як ім'я діапазону комірок або масиву;

Якщо яка-небудь осередок в масиві порожня або містить текст, то функція МОПРЕД повертає значення помилки # значить !. Це ж значення помилки повертається, якщо масив має неоднакове кількість рядків і стовпців.

Приклад рішення СЛАР третього порядку:

 D1 / D

 D3 / D
 D2 / D
 
 

 У верхній частині таблиці рис 2.17 (зліва) квадратна область 3'3 осередків заповнена значеннями коефіцієнтів матриці розв'язуваної СЛАР. Нижче розміщуються три копії області коефіцієнтів матриці, в яких послідовно з першого по третій стовпці коефіцієнтів замінюються на вектор правої частини.

Розрахунок визначників ?, ?1, ?2, ?3 проводиться з використанням функції МОПРЕД, А потім за відомим правилом розраховуються значення шуканих невідомих:

Для оцінки точності рішення проводиться розрахунок правих частин по заданих коефіцієнтах матриці й отриманим значенням рішення.

  Рішення СЛАР із зверненням матриці. |  Рішення систем нелінійних алгебраїчних і трансцендентних рівнянь

 Коваріаційний і кореляційний аналіз |  Виклик пакета аналізу. |  Кусково-лінійна інтерполяція функції одного аргументу |  ПОИСКПОЗ (шукане_значення; просматріваемий_массів; тіп_сопоставленія) |  Линейчатая інтерполяція функції двох аргументів |  Апроксимація табулювати функції одного аргументу |  Апроксимація табулювати функції двох аргументів |  Метод найменших квадратів |  Визначення коренів нелінійних і трансцендентних рівнянь |  Постійний крок аргументу. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати