Головна

Е заняття

  1.  Важливий момент полягає в тому, щоб не змушувати себе займатися чимось, коли дане заняття вже не приносить задоволення.
  2.  Залучення до заняття проституцією
  3.  Залучення до заняття проституцією (ст. 240 КК РФ).
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Виїзне практичне заняття на тему № 21
  6.  Виїзне практичне заняття на тему № 22
  7.  Е заняття

1.

Не маючи можливості оплатити повну вартість купленої квартири, Воробйов домовився з продавцем - Прокоф'євим - про відстрочку платежу на шість місяців. Прокоф'єв, даючи згоду про відстрочку, зажадав від Воробйова, щоб за нього поручилася його родичка Тихонова, яку Прокоф'єв знав як чесного і виконавчого людини.

Тихонова погодилася на поручительство за Воробйова, але, підписуючи договір, обумовила, що ручається за повернення половини боргу. Порука за решту боргу вона порадила взяти в іншої родички Воробйова Тугіевой, яка на це погодилася.

В обумовлений термін Воробйов боргу не погасив і повідомив Прокоф'єву, що через сформовані в родині труднощів він зможе розрахуватися за квартиру не раніше ніж через півроку. Але і після закінчення цього терміну він грошей Прокоф'єву не заплатив.

Прокоф'єв пред'явив позов до Тихонової та, посилаючись на те, що вона поручилася за виконання зобов'язання Воробйовим, вимагав стягнути з неї всю суму боргу. Тихонова заперечувала проти позову, вказуючи, що вона поручилася за виконання частини зобов'язання, а крім того, борг необхідно було погасити протягом 6 місяців. У той період часу у неї була можливість заплатити за Воробйова, зараз вона не працює, у зв'язку з чим такої можливості не має.

Вирішіть спір.

2.

Між Сургутским філією Кредобанку і ТОВ «Рено» укладено кредитний договір на надання кредиту в сумі 500 тис. Руб. на три місяці під поручительство АТ «Сібпроектстрой».

Договором поруки передбачена умова, що в разі невиконання позичальником свого зобов'язання за кредитним договором банк має право вимагати від поручителя виконання в повному обсязі згідно з кредитною угодою.

Банк повідомив поручителя про те, що після закінчення терміну повернення кредиту борг позичальником не повернуто. Однак поручитель від виконання зобов'язання за боржника відмовився, посилаючись на те, що кредит виданий не на тих умовах, при яких зобов'язався відповідати поручитель, а тому він не несе відповідальності за його неповернення.

Обґрунтовано чи заперечення поручителя?

3.

Згідно з кредитною угодою від 31 жовтня 1994 р., Укладеним між Агропромбанком і фірмою «Татвік», остання взяла на себе зобов'язання повернути суму кредиту до 6 січня 1995 У договорі поруки від 6 листопада 1994 року між Агропромбанком і ТОВ «Вахсервіс» зазначено, що він є додатком до кредитного договору, і що позичальник і поручитель відповідають перед банком як солідарні боржники. Позичальник і поручитель суму кредиту в строк до 6 січня 1995 р повернули, відсотки в повному обсязі не оплатили. Банк пред'явив в суді позов до фірми «Татвік» і ТОВ «Вахсервіс» (поручителю) про стягнення солідарно непогашеного кредиту та відсотків за користування ним.

Поручитель проти позову заперечував, посилаючись на те, що позивач пропустив строк для пред'явлення позову. На думку ТОВ «Вахсервіс», правовідносини за договором поруки від 6 листопада 1994 р виникло до введення в дію частини першої ДК, але обов'язок перед кредитором у поручителя настала 6 січня 1995 р тобто після введення ГК в дію.

Договором поруки від 6 листопада 1994 р термін його дії не був встановлений, тому згідно ст. 367 ГК поручительство припиняється, якщо кредитор протягом року з дня настання терміну виконання забезпеченого порукою зобов'язання не пред'явить позову до поручителя. Термін виконання зобов'язання за кредитним договором встановлений 6 січня 1995 р тому кредитор мав право пред'явити позов до поручителя не пізніше 7 січня 1996 р Позов же пред'явлений з пропуском терміну - 17 січня 1996 року, в зв'язку з чим поручитель повинен бути звільнений від відповідальності за неповернення кредиту і відсотків по ньому.

Хто правий у цій суперечці?

4.

Ощадний банк РФ в особі Тульського банку надав ТОВ «Артіс» кредит, перерахувавши в березні 1997 р суму кредиту на розрахунковий рахунок позичальника. Солідарну з позичальником відповідальність за виконання зобов'язань з повернення кредиту та сплати відсотків прийняв на себе Тульський комбайновий завод на підставі гарантійного листа.

До встановленого терміну позичальник кредит не повернув, у зв'язку з чим банк звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості по кредиту та відсотків за користування ним з Тульського комбайнового заводу як з гаранта і штрафу за несвоєчасне повернення кредиту з ТОВ «Артіс» як з позичальника.

Чи підлягає позов задоволенню? Чи могла гарантія використовуватися в 1997 р в якості способу забезпечення виконання зобов'язань? Як оформляється угода сторін про обраний ними спосіб забезпечення виконання зобов'язань?

5.

Відповідно до кредитного договору Пермський банк зобов'язався надати ТОВ «Регіональний центр ТДФ» кредит на оплату контракту в сумі 100 млн. Дол. США на п'ять місяців під 30% річних.

В забезпечення належного виконання позичальником зобов'язання щодо повернення кредиту та сплати відсотків Западуралбанк видав гарантію терміном дії шість місяців.

Пермський банк декількома дорученнями перевів кошти для оплати контракту. Однак до встановленого терміну позичальник кредит не повернув, у зв'язку з чим Пермський банк звернувся до гаранта з вимогою про сплату суми по гарантії. Западуралбанк, що видав банківську гарантію, відмовився від виплати зазначеної в гарантії суми, пославшись на використання позикових коштів не за цільовим призначенням.

Позов Пермського банку Западуралбанк не визнав, вважаючи, що банківська гарантія фактично була договором поруки, так як видана на безоплатній основі і передбачала солідарну з позичальником відповідальність гаранта.

Позивач наполягав на задоволенні своїх вимог, вважаючи, що встановлення солідарної відповідальності Западуралбанка не є підставою для віднесення гарантії до поруки. Питання про відплату-ності банківської гарантії стосується відносин гаранта і принципала (ТОВ «Регіональний центр ТДФ») і не може служити підставою для відмови гаранта в задоволенні вимог бенефіціара (Пермського банку).

Хто правий у цій суперечці? У чому полягає забезпечувальне дію банківської гарантії? У чому відмінність банківської гарантії від поручительства?

6.

Фірма «Сіталл» погоджувалася виконати роботи по будівництву, якщо замовник - комбінат по переробці сільськогосподарської продукції - представить гарантію банку на всю суму замовлення. Комбінат отримав гарантію банку, але від підписання договору будівельного підряду відмовився, вирішивши, що гроші, отримані від банку, він витратить на поточні потреби.

Після підписання гарантії банком комбінат звернувся до нього з листом про перерахування на розрахунковий рахунок комбінату суми гарантії. Банк відмовився від цього, вважаючи, що з такою вимогою міг би звернутися до банку лише підрядник - фірма «Сіталл» у разі несплати комбінатом вартості виконаних робіт. Комбінат наполягав на своєму проханні, вказуючи в другому листі, що гарантія банку, по суті, полягає у видачі кредиту, погасити який зобов'язується комбінат. Банк не повинен цікавитися тим, куди фактично підуть гроші - на оплату будівництва чи інші потреби.

Хто правий у цій суперечці?

7.

Петренко, відряджений для роботи в експедиції в невеликому південному містечку, домовився з господинею будинку, розташованого поблизу від місця знаходження експедиції, про те, що протягом трьох місяців роботи експедиції в її будинку буде проживати сім'я Петренко: дружина і малолітній син. Плату за житло Петренко вніс відразу ж, про що господиня будинку видала розписку, назвавши отриману суму завдатком.

Через кілька днів приїхала родина Петренко, але господиня будинку відмовилася від надання їм житла, пояснивши, що вона очікує приїзду онука. Отриману по розписці суму вона повернула Петренко. Однак Петренко зажадав повернути отриману суму в подвійному розмірі, оскільки вона була дана як завдаток. Крім того, він вимагав відшкодування витрат, пов'язаних з приїздом сім'ї. Не отримавши необхідної суми, Петренко звернувся в суд.

Яке рішення повинен винести суд? Завдання 1-е заняття |  Нормативний матеріал

 Нормативний матеріал |  Нормативний матеріал |  Завдання 1-е заняття |  Нормативний матеріал |  Тема 18. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ та інших речових прав |  Тема 19. ПОНЯТТЯ І ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |  Тема 20. Загальні положення ПРО ДОГОВІР |  Тема 21. СУБ'ЄКТИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |  Нормативний матеріал |  Тема 23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати