На головну

Перевірте, як Ви засвоїли матеріал

  1.  II ЕТАП статистичного ДОСЛІДЖЕННЯ - ЗБІР МАТЕРІАЛУ
  2.  III. Матеріали судової практики
  3.  III. методичних матеріалів
  4.  IV. Знаходження масової частки одного з продуктів реакції а розчині за рівнянням матеріального балансу.
  5.  L. Зертханали? ж?мис. Пластікали? ж?не морт матеріалдардан жасал?ан ?лгілерді созу?а сина.
  6.  V. Знаходження маси одного з вихідних речовин за рівнянням матеріального балансу
  7.  VI. Матеріальне ОСНАЩЕННЯ

1. Назвіть основні допущення, які приймаються при розрахунках газових потоків.

2. Яке протягом газового потоку вважається стаціонарним (сталим)? Наведіть приклади.

3. Якими параметрами характеризується рухомий газ?

4. Дайте визначення масовій витраті повітря.

5. Напишіть і сформулюйте рівняння нерозривності для рідини і газу.

6. Якими видами енергій має рухомий газ? Напишіть формули, що визначають величину кожного з цих видів енергії.

7. Напишіть рівняння нерозривності в диференціальної формі.

8. Напишіть рівняння першого закону термодинаміки для рухомого газу.

9. Як враховується тертя при розрахунку елементів ГТД?

10. Напишіть і сформулюйте рівняння збереження енергії: а) в загальному вигляді;

б) для енергоізолірованного потоку.

11. Напишіть і сформулюйте рівняння збереження енергії для рухомого потоку в ТРД (рис. 7.5.): А) по вхідного пристрою; б) по компресора; в) по камері згоряння; г) по турбіні; д) по вихідному пристрою.

12. Чи надає вплив на величину загального запасу енергії рухомого газу робота, витрачена на подолання тертя?

13. Напишіть і сформулюйте узагальнене рівняння Бернуллі.

14. Напишіть і сформулюйте рівняння Бернуллі для рідини і нестисливого потоку газу.

15. У чому полягає відмінність між рівнянням Бернуллі і рівнянням збереження енергії?

16. Напишіть рівняння Ейлера для поступального і обертального руху.

17. Як зміниться швидкість, статичну і динамічну тиск рідини і нестисливого газу при зміні площі поперечного перерізу потоку?
 Рішення |  газового потоку

 Рівняння першого закону термодинаміки |  Рівняння збереження енергії |  Нерозривності до елементів ГТД |  Узагальнене рівняння Бернуллі |  Рівняння Ейлера про кількість руху |  Рівняння Ейлера про момент кількості руху |  Рішення |  Рішення |  Рішення |  Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати