Головна

ентальпія

  1.  Тепловий ефект (ентальпія) реакції нейтралізації.
  2.  Ентальпії утворення СКЛАДНОГО ВЕЩЕСТВА дорівнює ентальпії реакції утворення одного моль цієї речовини з простих речовин.
  3.  Ентальпія реакції нейтралізації

Ентальпія (теплосодержание) являє собою суму внутрішньої енергії (U) І енергії тиску (p·?), Позначаються літерою (i)

i = U + p·? , Дж / кг (2.31)

Враховуючи що p·? = R·T , маємо

i = U + R·T , Дж / кг. (2.32)

Оскільки вхідні в неї величини є функціями стану, то і сама ентальпія є функцією стану ТДС, і може бути представлена ??у вигляді функції двох будь-яких параметрів стану:

i1 = f 1(p, ?); i2 = f 2(p, T); i3 = f 3(?, T); (2.33)

з викладеного не видно, який сенс має введення цього нового параметра стану. Але в подальшому ми переконаємося в тому, що ентальпія грає вирішальну роль в термогазодинамічних розрахунках теплоенергетичних установок, якими є ВМД і ДВС.

Як було відзначено в відношенні внутрішньої енергії, використовуються не абсолютні значення внутрішньої енергії, а їх різниці в заданому інтервалі температур. Аналогічно для ентальпії теж не використовується абсолютні значення, а важливо знати їх різницю в заданому інтервалі температур, тобто зміна ентальпії ( i1-2) В даному термодинамічних процесі. З урахуванням рівняння (2.32) отримаємо вираз для визначення зміни ентальпії

i 1-2 = i 2 - i 1 = U1-2 + R· T (2.34)

Початок відліку ентальпії може бути вибрано при будь-якій температурі, як правило, дорівнює тій, при якій умовно приймається Uвих = 0. Але при цій температурі i ? 0, а як видно з рівняння (2.32) i вих = R·Tвих.

При нескінченно малих змінах dU и dT з рівняння (2.10) і (2.34) випливає, що

di = dU + R·dT = (C?+R) ·dT,

а з огляду на рівняння (2.27) остаточно отримаємо

di = Cp·dT. (2.35)

При кінцевих зміни цих величин, маючи на увазі залежність від Т, За аналогією з рівнянням (2.12) можна записати

i1-2 = i2 - i1= Cp · dT = Cp cp· (T2 - T1), (2.36)

де Ср ср визначається рівнянням (2.22) з індексом "р".

Звідси випливає, що зміна ентальпії при переході газу з одного стану "1" в інше "2" дорівнює кількості підводиться (або відводиться) теплоти в інтервалі Т1... Т2 при постійному тиску, причому незалежно від фактичного переходу при будь-якому характері зміни тиску.

З вищевикладеного можна зробити важливий висновок, що ентальпія характеризує здатність робочого тіла (рухомого газу) здійснювати роботу за рахунок внутрішньої (теплової) енергії і енергії тиску.

  Теплоємність газу. Рівняння Майєра. показник адіабати |  Технічна робота (робота рухається газу)

 Рівняння стану ідеального і реального газів |  Поняття про термодинамическом процесі. Рівноважні (оборотні) і нерівноважні (незворотні) процеси |  Приклади РІШЕННЯ ЗАВДАНЬ |  Рішення |  Перевірте, як Ви засвоїли матеріал |  Внутрішня енергія робочого тіла. Зміна внутрішньої енергії |  термодинамічній процесі |  термодинамічній процесі |  Ентропія. Ентропійна "T-s" діаграма |  Залежність кількості роботи і теплоти від характеру термодинамічного процесу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати