Вимоги до виконання завдань |  Основи методу прямокутного проектування |  завдання 3 |  завдання 4 |  завдання 5 |

загрузка...
загрузка...
На головну

Завдання 1.

  1.  L Завдання для самоконтролю.
  2.  V. Завдання на рахунок (КА) - оцінка рівня розвитку практіческогоматематіческого мислення. Субтест складається з 20 арифметичних завдань. Час решенетя - 10 хв.
  3.  Питання і завдання для самоперевірки.
  4.  Питання № 9. Завдання на наступне заняття.
  5.  Друге завдання.
  6.  Виконайте таке завдання
  7.  Виконати завдання.

Цільове призначення: Закріплення знань студентів розв'язанням позиційних задач в ортогональних проекціях.

Зміст роботи: Завдання складається з трьох завдань.

Завдання 1. Визначити відстань від точки D до площини, заданої трикутником АВС.

Завдання 2. Побудувати площину, паралельну площині, заданої трикутником АВС і віддалену від неї на 35 мм.

:завдання 3. Побудувати площину, що проходить через вершину В заданого трикутника АВС і перпендикулярну стороні АС; побудувати лінію перетину двох площин з урахуванням їх видимості.

Методичні вказівки:

Дані для вирішення завдання взяти з таблиці 1. Завдання слід виконувати в масштабі 2: 1. Для вирішення завдання 1 випливає з точки Д провести перпендикуляр до площини, заданої трикутником АВС, використовуючи умова перпендикулярності прямої і площини, а також теорему про проектуванні прямого кута. Потім визначити точку N - перетину перпендикуляра з площиною ? АВС (за допомогою проецирующей площині посередника).

Показати видимість перпендикуляра в проекціях. Далі слід визначити натуральну величину відрізка перпендикуляра ND методом прямокутного трикутника.

Для вирішення завдання 2 слід відкласти на натуральній величині перпендикуляра

ND відрізок NК0, Рівний 35 мм, і побудувати проекції До1 і К2 точки К. Шукану площину слід проводити через отриману точку К, виходячи з умови паралельності двох площин.

Для вирішення завдання 3 слід площину, перпендикулярну до сторони АС, побудувати використовуючи горизонталь і фронталь шуканої площини, які будуть проходити через вершину В трикутника АВС. Щоб визначити лінію перетину площин, горизонталь і фронталь слід обмежити довільними точками L і М., з'єднати їх відрізком LM.

Далі слід побудувати лінію перетину трикутників АВС і ВLМ, причому одна з двох точок, що належать лінії перетину (точка В) відома з умови задачі.

Другу точку визначити як точку перетину сторін АС або LМ з площинами

? ВLМ або ? АВС відповідно. Для визначення видимості сторін трикутників в проекціях слід використовувати вузли конкуруючих точок, що належать перехресних прямих.

Приклад виконання завдання №1 дан на малюнку 5.1.1

  Комплексний креслення (епюр) точки |  завдання 2
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати