На головну

Порядок виконання лабораторної роботи

  1.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  2.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  3.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  4.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  5.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  6.  I. Завдання для обов'язкового виконання
  7.  I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Запустіть на комп'ютері програму «Відкрита фізика 1.1», на екрані монітора виберіть розділ «Оптика», потім «поляроїда».

2. Уважно розгляньте картинку в середній частині монітора. Знайдіть регулятори з двигунами, які задають значення кута повороту и

3. Встановіть движком регулятора кута повороту першого поляроїда значення кута  , Взяте з таблиці 1 для Вашої бригади.

4. Аналогічним чином встановіть кут  = 0, а потім змінюйте його движком регулятора від 0 до 3600 з кроком в 100, Записуючи ставлення  (Висвічується в нижньому білому віконці на екрані монітора) в таблицю 2.

5. Для кожного значення кута розрахуйте и  . Запишіть результати в таблицю 2.

6. Побудуйте графіки залежності .

7. Побудуйте графік залежності в полярних координатах

8. Проаналізуйте отримані результати і зробіть висновки.

Таблиця 1

 номер бригади  значення  номер бригади  значення

Таблиця 2

 № вимірювання  , град  , град  , град
         
         
 .....          

Контрольні питання

1. Дайте визначення поляризації, частково поляризованого світла,

лінійно поляризованого світла.

2. Який світло називається природним?

3. У чому проявляється анізотропія?

4. Поясніть явище подвійного променезаломлення (призма Ніколя).

5. Сформулюйте і запишіть закон Брюстера.

6. Запишіть і поясніть закон Малюса.

Лабораторна робота № 404 Коротка теорія |  Коротка теорія

 Коротка теорія |  Порядок виконання лабораторної роботи |  Зразкові значення довжини хвилі |  Коротка теорія |  лінійна дисперсія |  Порядок виконання лабораторної роботи |  Зразкові значення довжини хвилі |  Порядок виконання лабораторної роботи |  Значення замикаючої напруги |  Значення роботи виходу для деяких матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати