Головна

Тапсырма

  1. Арастырылатын тапсырманың кіріс және шығыс айнымалыларының бейнелеу
  2. Бөлім бойынша СӨЖ үшін тапсырмалар үлгілері
  3. Бөлім бойынша СӨЖ үшін тапсырмалар үлгілері.
  4. Бөлімдері бойынша СӨЖ үшін тапсырмалар үлгілері
  5. Бақылау жұмыстарына тапсырмалар үлгісі
  6. й тапсырмасын тексеру 1 страница
  7. й тапсырмасын тексеру 10 страница

1. Fuzzy Logic Toolbox құралының көмегімен кепілмен жылжымайтын мүлік құрылысына кететін ұзақ уақыттық несие беру кезінде, банк қарамағынан клиенттердің қаржылық жағдайына баға беру мысалында айқынталмаған моделдеудің алгоритмін жүзеге асырыңыз.

2. Айқынталмаған шығыстың бұл жүйесінің талдауын орындаңыз, «орналасу орны» кіріс айнымалысының мәнін енгізу - 8 балмен бағаланады, «әрлеу» кіріс айнымалысының мәнін енгізу, сондай ақ - 8 балмен бағаланады, «пайда» кіріс айнымалысының мәнін енгізу - 9 балмен бағаланады, және соңғысы, «төлем» кіріс айнымалысының мәнін енгізу - 5 балмен бағаланады. Айқынталмаған шығыс процедурасы «несие беру мүмкіндігі» шығыс айнымалысы 7,75 баллға тең мәнді беруі қажет. Бұл потенциалды клиенттің қаржылық жағдайын бағалаудағы жоғары баға болып табылады, ол несиені кепілге беру жайлы банктың оң шешім қабылдауына қызмет етеді;

3. Кіріс айнымалыларының мәндерін екі есеге қысқартыңыз және алынған нәтижелерді п. 2 нәтижелермен салыстырыңыз;

4. Мұғалімнің тапсырмасы бойынша кіріс айнымалыларының түрлерін өзгертіңіз, содан соң алынған нәтижелерді алдыңғылармен салыстырыңыз; Оларды өзгерту себебін түсіндіріңіз;

5. Мұғалімнің тапсырмасы бойынша кіріс айнымалыларына арналған параметрлердің мәнін өзгертіңіз, содан соң алынған нәтижелерді алдыңғылармен салыстырыңыз;

6. Үшбұрышты шығыс айнымалысына арналған қатыстық функцияның типін Гаусса (gaussmf) типіндегі функцияға ауыстырыңыз, содан кейін алынған нәтижелерді алдыңғылармен салыстырыңыз.

Бақылау сұрақтары:

1. Айқынталмаған өнім ережелерін құру кезінде қандай терм-көпмүшеліктері қолданылды?

2. Қолдағы барларға Сіз қандай айқынталмаған ережелерді қосар едіңіз?

3. Берілген жағдайда кіріс лингвистикалық айнымалыларының көп санын қолдануға бола ма?

4. Кіріс айнымалылары үшін Сіз қандай қосымша- көпмүшеліктерді ұсынар едіңіз?

5. Айқынталмаған шығыс жүйесінің үстін көру бағдарламасының көмегімен, берліген мысал үшін беттердің қандай түрлерін алуға болады?Айқын емес шығыс жүйесінің ережелер қорын қалыптастыру | Определение капитальных расходов в зависимости от принимаемых технических и организационных решений.

Тапсырманың мазмұны | Кіріс айнымалыларының фаззификациясы | Бақылау сұрақтары | Тапсырманың мазмұны | Айқын емес лингвистикалық ережелердің базасын құру | Жұмысты орындау тәртібі | Тапсырманың мазмұны | Клиенттердің қаржылық жағдайын бағалау есептерінің мазмұны | Арастырылатын тапсырманың кіріс және шығыс айнымалыларының бейнелеу | Кіріс және шығыс айнымалыларының фаззификациясы |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати