На головну

Кіріс және шығыс айнымалыларының фаззификациясы

  1. A) бірқалыпты және түзу сызықты
  2. B) өзгермейді және 10Дж
  3. B) авитаминоз және гиповитаминозбен зардап шегетін адамдар
  4. B) Тікелей және тұрақты шығындар
  5. B)он және терiс иондар
  6. C) ақпаратты өңдеу және басқа құрылғылардың жұмыстарын басқару
  7. C) Көмекші өндірістің шығарған дайын өнімі кірістелді

Бірінші кіріс айнымалының терм - жиын ретінде «Тұратын орны» (Location), Т1={«беделді емес», «беделді», «аса беделді»"} немесе символды түрде Т1={Р8, РМ, РВ} 7.1-суретте көрсетілген меншіктік функция термдерін қолданамыз.

7.1-сурет. «әрлеу» және «орналасқан жері» меншіктік функциясы

«Әрлеу» (Workmanship) екінші кіріс айнымалысы ретінде, ұқсас жиындарды қолданамыз Т2={«нашар», «керемет»} немесе символды түрде T2={PS, РМ, РВ}меншіктік функциясымен 7.2 - суретте бейнеленген.

Ал "Активы" (Asset) үшінші лингвистикалық айнымалы ретінде Т3={"төмен", "орташа", "жоғары"} немесе символды түрде Тз={Р5, РМ, РВ) жиындарын қолданамыз, меншіктік функциясымен 7.2а -суреттерінде көрсетілген

Ал "Пайда" (Income) төртінші лингвистикалық айнымалы ретінде Т4={"төмен", "орташа", "жоғары"} немесе символды түрде Т4={Р5, РМ, РВ) жиындарын қолданамыз, меншіктік функциясымен 7.2б-суреттерінде көрсетілген

а

17.2-сурет."Белсенділер" және "пайда» лингвистикалық айнымалылардың термдері үшін, меншіктік функция графигі, баллмен

Ал «Төлемақы» (Interest) үшінші лингвистикалық айнымалы ретінде Т5={"төмен", "орташа", "жоғары"} немесе символды түрде Т5={РS, РМ, РВ) жиындарын қолданамыз, меншіктік функциясымен 7.3а-суретінде көрсетілген.

Ал "несиені өтеу қабілеті" (Credit) шығыс лингвистикалық айнымалы ретінде Т6={"өте төмен",«төмен», "орташа", "жоғары","өте жоғары"} немесе символды түрде Т6={ NB, NS, Z, PS, РВ} жиындарын қолданамыз, меншіктік функциясымен 7.3б-суретінде көрсетілген

7.3-сурет."Төлемақы" және " несиені өтеу қабілеті" лингвистикалық

айнымалылардың термдері үшін, меншіктік функция графигі, баллмен

 Арастырылатын тапсырманың кіріс және шығыс айнымалыларының бейнелеу | Айқын емес шығыс жүйесінің ережелер қорын қалыптастыру

Интерактивті режимдегі айқынталмаған шығыс жүйесін жасаудың әдіс-тәсілдерін игеру | Бақылау сұрақтары | Тапсырманың мазмұны | Кіріс айнымалыларының фаззификациясы | Бақылау сұрақтары | Тапсырманың мазмұны | Айқын емес лингвистикалық ережелердің базасын құру | Жұмысты орындау тәртібі | Тапсырманың мазмұны | Клиенттердің қаржылық жағдайын бағалау есептерінің мазмұны |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати