Головна

визначальні рівняння

  1.  I Диференціальні рівняння.
  2.  I. Диференціальні рівняння 1-го порядку.
  3.  I. Розрахунки за рівняннями реакцій
  4.  II. Диференціальні рівняння вищих порядків.
  5.  S: Загальне рішення диференціального рівняння має вигляд
  6.  Аналіз коренів характеристичного рівняння перехідного процесу, вид перехідного процесу при різних коренях.
  7.  Базовий підхід до пошуку спільного рішення диференціального рівняння з допомогою рядів

Для турбулентних течій справедливі ті ж рівняння Нав'є-Стокса і перенесення енергії, які описують ламінарні течії. Єдина відмінність між відповідними двома системами рівнянь полягає лише в тому, що при турбулентних течіях залежні змінні f (Наприклад, u, v, p и Т) інтерпретуються як миттєві величини (при осреднении за часом), кожна з яких відповідно до співвідношення (1) може бути представлена ??двома складовими, причому передбачається, що усереднення як за часом, так і по ансамблю еквівалентні (ергодична гіпотеза) [5].

 (4)

= -  , (5)

= -  , (6)

= -  . (7)

Приймемо без доведення, що Т - Середня температура. При виведенні рівнянь (4) - (7) абсолютно не враховується вплив пульсацій щільності. Зауважимо, що якщо напруги Рейнольдса і кореляції другого порядку прагнуть до нуля, то рівняння (4) - (7) зводяться до відповідної системи рівнянь для ламінарних течій. Ці напруги і кореляції є величинами, що характеризують саме турбулентні течії. Визначення цих величин з достатньою точністю представляє собою серйозне завдання при дослідженні турбулентних течій.

Якщо не робити ніяких припущень щодо кореляцій усереднених величин або не вводити для них додаткових рівнянні, то система рівнянь (4) - (7) залишається незамкненою. Для замикання цієї системи рівнянь розроблено кілька моделей, таких, як алгебраїчні моделі турбулентності, моделі з одним рівнянням і моделі з двома рівняннями, а також наближені теорії замикання більш високих порядків. Основні властивості турбулентних течій |  Алгебраїчні моделі та моделі з одним рівнянням

 Інші операції з розрахунковою сіткою |  Вибір типу решателя, постановки задачі |  Завдання довідкового тиску. |  Завдання властивостей робочого тіла. |  Завдання граничних умов в програмі Fluent |  Завдання періодичного умови |  Введення граничних умов в різних размерностях |  Опис властивостей області течії |  Загальні відомості про турбулентності |  Історія створення моделей турбулентності і їх класифікація |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати