На головну

Завдання періодичного умови

  1.  II. Економія на умовах праці за рахунок робітника. Нехтування найнеобхіднішими витратами
  2.  II. ЕКОНОМІЯ НА УМОВАХ ПРАЦІ ЗА РАХУНОК РАБОЧЕГО. Нехтування найнеобхіднішими ВИТРАТАМИ
  3.  III. Розвиток радянського права в умовах НЕПу
  4.  IV. Почуття і потягу людей всюди погодяться з їх життєвими умовами і органічним будовою, але повсюдно управляють ними думки і звички
  5.  L Завдання для самоконтролю.
  6.  Nbsp; Приклад 7.3 / Змінивши умови прикладу 7.1: відсотки нараховуються 3 рази в рік за ставкою 15% річних і платежі по ренті здійснюються 3 рази в рік.
  7.  PR в умовах глобалізації навколишнього простору

 Меню завдання періодичного граничної умови (Periodic) Показано на рис. 10.8.

У цьому меню необхідно вказати, як утворені періодичні кордону: обертанням моделі щодо осі (Rotational) (Рис. 10.9, а) Або лінійним переміщенням Translational (Рис. 10.9, б).

Мал. 10.9. Періодичне гранична умова: а - отримане обертанням; б - отримані лінійним переміщенням

10.6. Завдання граничної умови «стінки» (Wall)

Меню завдання граничної умови непроникною стінки показано на рис. 10.10.

Мал. 10.10. Меню граничної умови «непроникна стіна»

Дане гранична умова описує взаємодію стінки потоком. При дослідженні течії газів в елементах двигунів в ньому в основному визначають рух стінки і тепловий потік, що надходить від неї.

Рух стінки описується з поле Wall Motion (1 на рис. 10.10). Можливі два варіанти руху:

- Stationary Wall - Стінка нерухома відносно області течії якої вона належить.

- Moving wall - Стінка рухома щодо своєї зони потоку.

При виборі останнього пункту з'являється додаткові поле Motion (2 на рис. 10.10) в якому задаються параметри руху стінки:

- Translation - Рух стінки поступальний;

- Rotational - Рух стінки обертальний;

- Components - Рух комбіноване.

У разі вибору поступального руху визначається швидкість руху (Speed) (3 на рис. 10.10) і напрямок руху (Direction) (4 на рис. 10.10), яке задається в вигляді направляє вектора.

У разі вибору обертального руху необхідно задати швидкість обертання і напрям осі обертання за допомогою напрямних косинусів (Rotation Axis Origin).

В полі Shear condition (5 на рис. 10.10) визначається поведінка потоку біля стінки. Найчастіше задається умова не прилипання (no slip) - Рівність нулю швидкості на стінці.

В програмі Fluent є можливість врахувати вплив шорсткості на перебіг поблизу стінки. Величина шорсткості вводиться в поле Roughness Height (6 на рис. 10.10).

Для того щоб задати теплове взаємодія стінки з потоком потрібно натиснути на закладку Thermal у верхній частині меню Wall (7 на рис. 4.34). В результаті меню завдання граничних умов стінки набере вигляду, показаного на рис. 10.11.

Тепловий потік від стінки до робочого тіла може бути заданий декількома способами:

- Heat Flux - Задається безпосередньо тепловий потік;

- Temperature - Задається температура стінки;

- Convection - Задаються умови конвекції: температура потоку поблизу стінки і коефіцієнт теплопередачі a;

- Radiation - Задаються параметри випромінювання улаштуванням

- Mixed - Комбіноване завдання.

Найчастіше застосовуються перші три умови. Для визначення теплового взаємодії стінки і потоку необхідно задати матеріал стінки. Для цього зі списку Material Name вибрати потрібний. Попередньо його слід описати в меню Define ® Materials.

Мал. 10.11. Підміню завдання теплового потоку від стінки

  Завдання граничних умов в програмі Fluent |  Введення граничних умов в різних размерностях

 Побудова структурної сітки за схемою Tri-primitive |  Побудова об'ємної структурної сітки по схемі Cooper |  Стратегія побудови структурної сітки на розрахункових моделях складної форми. Декомпозиція елементів. |  Експорт розрахункових сіток і геометрії |  Головне меню програми Fluent |  Масштабування розрахункової сітки |  Інші операції з розрахунковою сіткою |  Вибір типу решателя, постановки задачі |  Завдання довідкового тиску. |  Завдання властивостей робочого тіла. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати