Головна

Запуск середовища TP

  1.  BIOS. Цільове призначення та процес запуску.
  2. " Проектування світлового середовища в приміщеннях
  3.  SWOT-аналіз - це аналіз існуючих проблем і труднощів в роботі підприємства, його конкурентних переваг і недоліків, а також можливостей і загроз зовнішнього середовища.
  4.  UEFI. Цільове призначення та процес запуску.
  5.  Адміністративно-правове регулювання природокористування і охорони навколишнього природного середовища.
  6.  Аналіз зовнішнього середовища підприємства.
  7.  Аналіз внутрішнього середовища підприємства

Для запуску середовища, перебуваючи в каталозі, що містить систему ТР, в рядку запрошення DOS набрати TURBO і натиснути клавішу Enter. При цьому запуститься програма turbo.exe, яка і викличе середу. Для виходу з середовища натисніть Alt-X.

Система Тurbo Pascal являє собою інтегроване середовище для підтримки всіх етапів розробки, налагодження і виконання програм. У неї вбудовані екранний редактор, компілятор мови Тurbo Pascal, редактор зв'язків (компоновщик). Ця система є інтерактивною, вона надає зручні засоби спілкування, всі режими від компіляції, налагодження до виконання реалізуються натисканням однієї-двох клавіш.

Після цього на екрані з'являється зображення, що складається з чотирьох частин: рядки меню, що містить поля File, Edit, Run, Compile, Debug, Options, Window, Tools, Help; вікна редактора (Edit); вікна перегляду (Watch); рядки інформації про призначення функціональних клавіш.

Для виходу з підменю на попередній рівень меню потрібно натиснути клавішу Esc. Вихід з головного меню відбувається також при натисканні Esc. Вибір елемента в головному меню може бути прискорений одночасним натисканням клавіш Alt і першої літери обраного пункту. Наприклад, одночасне натискання Alt-F призводить до того ж результату, що і послідовне натискання F10 і File.

Для створення нової програми можна в меню File вибрати підміню New і набрати текст програми. Введений текст можна записати на диск, вибравши пункт Save в підміню меню File або натиснувши клавішу F2. На екрані з'явиться вікно з питанням: дати файлу ім'я NONAM00.PAS або змінити його. Після відповіді текст буде записаний на диск в поточний каталог.

Для компіляції в меню Compile вибираємо пункт підміню Compile. Це рівносильно одночасного натискання клавіші Alt і F9.

Якщо компіляція пройшла успішно, то запуск програми на виконання станеться при виборі пункту Run з меню Run. Якщо ж компілятор виявить помилку, то компіляція припиняється, а в першому рядку редагування з'являється повідомлення про помилку. Курсор поміщається в те місце, де виявлена ??помилка. Після її виправлення компіляцію потрібно повторити. Після усунення всіх помилок, виявлених компілятором, програма запускається на виконання.

Вводяться з клавіатури вихідні дані і виводяться результати відображаються на екрані користувача. Після завершення роботи програми можна викликати екран користувача, вибравши пункт User screen в меню Run або натиснувши одночасно Alt-F5.

Якщо під час виконання зустрінеться помилка, то на екрані з'являється повідомлення виду:

Runtime error nnn at ssss 0000,

визначальне номер помилки (nnn) і адреса (ssss: 0000). Після натискання будь-якої клавіші в першому рядку вікна редагування буде виведено повідомлення:

Error nnn: причина помилки

Переривання виконання програми відбувається при одночасному натисканні клавіш Ctrl-Break.

Запис програми на диск можна здійснити способом, відмінним від описаного вище, вибравши пункт Save as в меню File. Пункт Open дозволяє завантажити для редагування існуючий на диску файл. Вибравши Open, можна задати ім'я потрібного файлу, або скориставшись маскою, або вказавши шлях, вивести список файлів, а потім вибрати курсорною рамкою потрібний файл.

  Методи налагодження. |  Порядок виконання

 система програмування |  Короткі теоретичні відомості |  Завдання до лабораторної роботи |  Приклад виконання завдання |  Короткі теоретичні відомості |  Завдання до лабораторної роботи |  Короткі теоретичні відомості |  Завдання до лабораторної роботи |  Завдання до лабораторної роботи |  Короткі теоретичні відомості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати