Головна

Вартість будівельно-монтажних робіт

  1.  B. Первісна обробка скарги
  2.  C4. Уміння працювати зі статистичними даними, представленими в табличній формі
  3.  I Розрахунок витрат для визначення повної собівартості вироби (роботи, послуги), визначення рентабельності його виробництва
  4.  I. Загальна характеристика роботи
  5.  II. Вихідні дані і порядок виконання курсової роботи
  6.  II. Загальні вимоги ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
  7.  II. Вимоги охорони праці перед початком роботи

Ссмр = Сс + СП,

де Сс - Собівартість будівельно-монтажних робіт, руб .;

СП - кошторисний прибуток, руб. це кошти, необхідні для покриття окремих (загальних) витрат підрядних організацій на розвиток виробництва, соціальної сфери та матеріальне стимулювання працівників. СП визначається у відсотках від ФОП робітників (будівельників і монтажників), пусконалагоджувального персоналу і машиністів.

ПСП - Відсоток кошторисного прибутку,%. Визначається відповідно до Методичних вказівок по визначенню величини кошторисного прибутку в будівництві МДС 81-25.2001 і Листом Федерального агентства по будівництву і житлово-комунальному господарству від 18.11.2004 р № АП-5536/06 «Про порядок застосування нормативів кошторисного прибутку». Собівартість будівельно-монтажних робіт |  Фонд оплати праці

 Визначення та види Об'єктів капітального будівництва. |  Суб'єкти інвестиційної діяльності та їх взаємини. |  Організації, які виконують вишукувальні роботи; |  Вплив особливостей виробництва будівельної продукції на систему кошторисного ціноутворення |  СПОСОБИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ |  Оборотні кошти |  ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ проектної документації. |  Базові ціни наведені в залежності від натуральних показників об'єктів проектування |  облік інфляції |  юридичне поняття |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати